Nyheter

Vi ger våra kunder ett försprång

Glykols affärsidé är att stötta organisationer i att snabbt möta omvärldens förändringar och krav på ett hållbart företagande genom digitala ledningssystem, koncept för ständig lärande, efterlevnadskontroll samt ledningsstöd.

Agila ledningssystem

Vi skapar ledningssystem som är enkla att förstå och följa. Omvärlden förändras ständigt. Utmaningen för många företag är inte att skapa ett gediget ledningssystem som fungerar idag utan snarare att skapa en kultur där organisationen kan hantera en okänd framtid. Det kräver ledningssystem som är flexibla. Vårt synsätt och koncept är att alltid nyttja den kraft som finns i användarna. På det sättet blir ständig förbättring en praktisk realitet.

Efterlevnad i lärande organisationer

Vi marknadsför inte checklistor. Våra tjänster mäter efterlevnad men framför allt utvecklar de medarbetarna och därmed organisationen. Samtidigt som våra kunder ges möjlighet att kontrollera att lagar, regler eller kedjekoncept efterlevs coachas och utbildas medarbetarna. Det är egentligen dit man vill.

Sammanhängande kommunikationssystem

Det är en kostsam historia att implementera nya idéer, regler eller normer. För den enskilda organisation såväl som för organisationen med hundratals lokala enheter. Genom våra digitala tjänster görs detta enklare. Ledningssystem, efterlevnadsarbete, översikter, statusrapporter, påminnelser - allt på en plats. Ett sammanhängande kommunikationsystem.

Digitalt, enkelt och effektivt

Lokalt - Platschefer och medarbetare

Platschefer och medarbetare kan enkelt finna i ledningssystem och rutiner. Det gör det enkelt att göra rätt och att fokusera på kunder och verksamheten. Platschef ges ett mycket lättanvänt verktyg i mobilen för att följa upp de brister som iakttagits. Genom att luta sig mot kontrollpunkter med tillhörande mikroutbildningar är det lätt att göra internrevisioner mot olika regler, lagar eller kedjekoncept.

Operativt - Affärsutvecklare, områdeschefer, regionchefer

Affärsutvecklare, regionchefer ges tydliga underlag och kan på ett effektivt sätt coacha de lokala enheterna. Som regionchef kan du enkelt följa hur alla de lokala enheter som du ansvarar för mår. Inom varje område och för varje fråga ges tydliga underlag med både förklarande texter och bilder. Det gör det enkelt för dig att stötta de lokala enheterna i rätt riktning. För varje fråga ges förslag till åtgärder och dessa kan du lätt ändra för varje behov – detta sparar mycket tid.

Ledning - Styrelse och kvalitetschef

Ledning eller chef får stöd i arbetet med att höja och säkerställa kvalitet på alla lokala enheter. Genom förståelse för vilka brister som är vanligast kan du enkelt adressera olika utmaningar. Det är enkelt att införa och kommunicera förändringar och se till att de blir genomförda. Framförallt får du god översikt och förståelse och kan lägga tid på strategi för att ytterligare höja kedjans konkurrensförmåga genom kvalitet.

Våra kunder

Marknader

Fordonsverkstad

Bengt Ericson är branschmarknadsansvarig Fordonsverkstad
E-post: bengt@glykol.com Mobiltelefon: 0705-255429
Bengt Ericson har över 20 års erfarenhet av fordonsbranschen. Efter en karriär som yrkesofficer inom fordonsteknik arbetade Bengt med utbildning och kvalitet på svensk Bilprovning. De senaste 10 åren har han haft olika chefstjänster inom Mekonomen Group. Under åtta år har Bengt varit Miljö- och hållbarhetschef och bland annat ansvarat för koncernens ISO certifiering av ett stort antal verkstäder och butiker. Bengt har även arbetat som ISO 9001/14001 och 45001 samt FR2000 revisor.

Fordonsverkstad

Våra tjänster riktar sig till verkstäder, lätta fordon och kedjor för verkstäder som på ett kostnadseffektivt sätt vill arbeta med och säkerställa kvalitet på de lokala verkstäderna.

>> Ledningssystem för arbete med köldmedium
>> Ledningssystem för släcka 2:or (SWEDAC ackreditering).

Verkstad tunga fordon

Våra tjänster riktar sig till däckverkstäder och kedjor för däckverkstäder som på ett kostnadseffektivt sätt vill arbeta med och säkerställa kvalitet på de lokala däckverkstäderna.

>> Ledningsystem kvalité, miljö, arbetsmiljö. Avstämd mot kraven i Certifierad Verkstad Tunga Fordon.
>> Compliande management, regelefterlevnadskontroll mot Certifierad Verkstad Tunga fordon.

Bilvård

Våra tjänster riktar sig till bilvårdscenter och kedjor för bilvård som på ett kostnadseffektivt sätt vill arbeta med och säkerställa kvalitet på de lokala verkstäderna.

>> Ledningsystem kvalité, miljö, arbetsmiljö. Avstämd mot kraven i Certifierad Verkstad Bilvårdare
>> Compliande management, regelefterlevnadskontroll mot Certifierad Verkstad Bilvårdare

Däckverkstad

Våra tjänster riktar sig till däckverkstäder och kedjor för däckverkstäder som på ett kostnadseffektivt sätt vill arbeta med och säkerställa kvalitet på de lokala däckverkstäderna.

>> Ledningsystem för god arbetsmiljö
>> Riskanalys arbetsmiljö, däckverkstad

Vi vill att människor och organisationer lär sig något av våra tjänster.

Vi vill att tjänsterna skall ge verklig effekt och påverka kulturer.

Kontakta oss

Peder Söderlind, VD +46 (0)733 601040

peder@glykol.com

 

Martin Lindqvist, Konceptdesign +46 (0)704 216128

martin@glykol.com

info@glykol.com