Hem
+46(0)8 641 37 10

skip to the main content area of this page

Kundlogin

Användarnamn:

Lösen:

Med informationskompetens i fokus

Glykol är ett research- och omvärldsbevakningsföretag som stöder organisationer med information och informationskompetens.

Vi erbjuder ett tränat öga som hjälper till i informationsmängden, hundra procent människa och med hundra procent riktad uppmärksamhet. Ni kan fortsätta fokusera på er kärnverksamhet och får all information ni behöver av oss.

Bland annat har vi utvecklat IT-stöd för att underlätta arbetet med komplex informationshantering, exempelvis IT-stöd för kvalitetssystem som ska upprätthålla kraven i ISO/IEC 17020 för kontrollverksamheter samt stöd för systematiska kontroller för att uppnå krav från bland andra Arbetsmiljöverket gällande dokumentation och innehåll.

Tjänsterna vi skapar ska underlätta kopplingen mellan omvärld, regler, lagar, krav, standarder och dokumentation, samtidigt som det ska vara enkelt för användarna att nyttja och förstå.

Research

Vi genomför undersökningar och erbjuder er beslutsunderlag som leder till konkreta åtgärder.

Omvärldsbevakning

Genom systematisk omvärldsbevakning förser vi dig löpande med den information som behövs för effektivitet, affärsmässighet och beslutsunderlag.

Utbildning

Vi utvecklar och genomför utbildning för god informationskompetens utifrån era behov.

Glykol

Glykol riktar sig till er som söker effektivitet i kunskaps- och beslutsprocesser. Ni har behov av kvalitativa beslutsunderlag. Er tid vill ni lägga på att skapa ny kunskap och omsätta den kunskapen i praktik.

Senaste nytt

2015-05-14 01:18:52
Glykol genomför omfattande analys av sexhandeln på nätet
Glykol har slutfört en analys av kontaktvägar och kommunikationsmönster gällande prostitution på nätet. Arbetet genomfördes för Socialstyrelsen som en del av ett regeringsuppdrag att skapa ny kunskap om prostitutionen utveckling och omfattning i Sverige.
Läs mer
2015-05-14 01:13:02
Glykol och Bilvision ingår ett strategiskt samarbete
Glykol AB stärker sitt samarbete med Bilvision AB, vilket innebär att vi kan hjälpa våra kunder att bli än mer effektiva i sin verksamhet. Våra kunder kan om de önskar nå sin kvalitetsmanual direkt i Bilvisions informationsportal och där även dra nytta av en rad tjänster som effektiviserar den ackrediterade verkstaden
Läs mer