Hem
+46(0)8 641 37 10

skip to the main content area of this page

Kundlogin

Användarnamn:

Lösen:

Med informationskompetens i fokus

Glykol är ett research- och omvärldsbevakningsföretag som stöder organisationer med information och informationskompetens.

Vi erbjuder ett tränat öga som hjälper till i informationsmängden, hundra procent människa och med hundra procent riktad uppmärksamhet. Ni kan fortsätta fokusera på er kärnverksamhet och får all information ni behöver av oss.

Bland annat har vi utvecklat IT-stöd för att underlätta arbetet med komplex informationshantering, exempelvis IT-stöd för kvalitetssystem som ska upprätthålla kraven i ISO/IEC 17020 för kontrollverksamheter samt stöd för systematiska kontroller för att uppnå krav från bland andra Arbetsmiljöverket gällande dokumentation och innehåll.

Tjänsterna vi skapar ska underlätta kopplingen mellan omvärld, regler, lagar, krav, standarder och dokumentation, samtidigt som det ska vara enkelt för användarna att nyttja och förstå.

Research

Vi genomför undersökningar och erbjuder er beslutsunderlag som leder till konkreta åtgärder.

Omvärldsbevakning

Genom systematisk omvärldsbevakning förser vi dig löpande med den information som behövs för effektivitet, affärsmässighet och beslutsunderlag.

Utbildning

Vi utvecklar och genomför utbildning för god informationskompetens utifrån era behov.

Glykol

Glykol riktar sig till er som söker effektivitet i kunskaps- och beslutsprocesser. Ni har behov av kvalitativa beslutsunderlag. Er tid vill ni lägga på att skapa ny kunskap och omsätta den kunskapen i praktik.

Senaste nytt

2014-12-17 10:34:56
Autoexperten väljer Verkstadsinfo
Glykol AB sluter avtal med Autoexperten som är en rikstäckande reservdels och tillbehörskedja för fordon med nära 70 butiker och över 380 verkstäder anslutna.
Läs mer
2014-01-24 09:35:00
Glykol AB sluter avtal med Toyota Material Handling avseende konceptet CheckSys

Läs mer