fbpx

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet genomföra riskbedömning

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet genomföra riskbedömning. Det är många kedjor som har utmaningar med att få de lokala enheterna att genomföra dem varje år. Egentligen behöver det inte vara så svårt. Så här funkar det för våra kunder.

Underlag
Riskbedömningen behöver bygga på gedigen kunskap om de risker som finns inom området. Det fås genom praktiskt erfarenhet, statistik och forskning.
Användaren erbjuds skräddarsytt underlag.

Utbildning
Det är när en person ställer sig en fråga som hon eller han är mottaglig för information.
Användaren erbjuds microutbildning till varje kontrollpunkt.

Åtgärdsförslag
Så hur skall bristen åtgärdas?
Användaren erbjuds förslag på lösningar som ger effekt i yrkesvardagen.

Handlingsplan
Upprätta en tydlig plan för vem som är ansvarig för att en brist skall åtgärdas. Handlingsplanen skapas automatiskt av plattformen.

Åtgärd
Det gäller att få den som är ansvarig att se till att bristen åtgärdas. Funktioner i plattformen ger möjlighet att påminna och följa upp.

Hela processen behöver dokumenteras noggrant. Här brister många. Och dokumentationen är guld värd. Det är VD´s bevis på att hon eller han tar sitt lagstadgade ansvar. I vår plattform dokumenteras hela processen automatiskt.

#multisiteorg #arbetsmiljö

Peder Söderlind

Peder Söderlind