fbpx

Vi ställer vår teknologi och know-how till samhällets tjänst med anledning av spridningen av Coronavirus covid-19.

Vi ställer vår teknologi och know-how till samhällets tjänst med anledning av spridningen av Coronavirus covid-19.

Om det är någon samhällsinstans som är i behov av effektivitet i att göra kontroller, riskbedömning på många geografiskt spridda platser kan vi hjälpa till utan kostnad. Det är stor kraft i våra tjänster.

· Vi kan snabbt tillsammans med myndigheten att skapa kontrollpunkter
· Vi kan snabbt skapa tillgång för användare över hela landet.
· Vi kan snabbt ge den översikt som kan behövas.

 

Så funkar det
· Digital kontroll/riskbedömning
· Användaren får förslag på åtgärd.
· Handlingsplan skapas automatiskt.

Vi gör detta utan kostnad om någon myndighet ser nytta och behov. Vi tar oss rätten att själva bedöma de förfrågningar som kommer in. För kontakt skicka epost till peder@glykol.com och martin@glykol.com.

Varmt välkomna att sprida detta meddelande. Tipsa era kontakter inom offentlig sektor.

Glykol AB är ett SaaS-bolag som erbjuder en webbplattform som gör det enkelt för alla lokala enheter inom en kedja eller multi-site-organisation att genomföra riskbedömningar. Vi har över 10 års erfarenhet och arbetar med några av Sveriges största företag.

#sustainablebusiness #vitecherupp

Peder Söderlind

Peder Söderlind

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta

Har du hört uttrycket ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta?” Det är hämtat ur ett tal som Esaias Tegnér skrev 1820. Esaias skriver även i sitt tal: Vad du ej klart kan säga, vet du ej. Det är hårda ord.

För mig är skrivandet ett sätt att skärpa tanken. Ser inte skrivandet främst som ett sätt att kommunicera eller dokumentera utan som ett kognitivt verktyg. Ett verktyg för tänkandet.

Och det är självklart även det goda samtalet. Och görandet. Olika verktyg för att tänka klart.

Jag skulle verkligen vilja höra era knep och metoder för att skärpa tanken. 

Peder Söderlind

Peder Söderlind

Varför skriver du en bok om kedjor?

Varför skriver du en bok om kedjor? Det är den första fråga jag får när jag skall intervjua en VD för ett företag. Det finns några skäl som går snabbt att förklara:

– Trenden att marknader konsolideras är urstark och det finns inga tecken på att den skall avta. Varken nationellt eller internationellt.

– Oerhört många större företag är multi-site-organisationer. Utmaningar och möjligheter är både “underbeforskat” och “underbeskrivet” i affärslitteraturen.

– Det finns ingen bra bok om Sverige. Det finns ingen bra bok som får med moderna synsätt på affärsmodeller och värdeskapande för just denna organisationsform.

– Jag vill lära mig mer. Jag vill kunna jättemycket. Massor.

– Jag vill bidra.

Den som läser boken skall kunna förstå och göra något som den inte förstod eller kunde göra innan hon eller han läste boken. – Det är en så spännande organisationsform då en liten ändring kan ge enorm effekt. Boken skall komma ut i början av juni och jag hoppas kunna bjuda på en hej-dundrande fest. Det är i stort sett bara VD;ar för framgångsrika handelskedjor och tjänsteföretag som intervjuats. Extremt kunniga och intressanta ledare på några av Sveriges största företag – och några ledare på mindre men väldigt kreativa organisationer.

Peder Söderlind

Peder Söderlind

Kostnadsfritt webbinarium om arbetsmiljö på däckverkstad

Tisdag 17 mars 09.00-09.40.

Jag berättar om hur våra tjänster sparade 400 000 kronor för en däckverkstad och hur enkelt det går att upprätta en kultur, en struktur och organisation för bättre arbetsmiljö.

På webbinariet lär du dig:
– Vilka de 7 vanligaste bristerna i arbetsmiljö på en däckverkstad är.
– Hur du genomför en enkelt riskbedömning – det snabbaste sättet att bli bättre.
– Vad en handbok för bra arbetsmiljö är – så upprätthåller du en god arbetsmiljö.
– På vilka sätt en bra arbetsmiljö på däckverkstaden ökar lönsamheten

Det blir ett högt tempo, konkret och jag lovar att le!

Seminariet riktar sig till kedjor, multi-site-organisation och andra aktörer som arbetar med däck

Vänligen
Peder Söderlind

Peder Söderlind

Peder Söderlind

Jag och Martin Lindqvist fick en idé för sju år sedan. Den byggde på tre antaganden.

Jag och Martin Lindqvist fick en idé för sju år sedan. Den byggde på tre antaganden:

1. Alla företag behöver värna om sina anställdas hälsa och säkerhet. Det är när människor mår bra som de växer och då växer företaget.

2. Det snabbaste sättet att få koll är att göra en riskbedömning av arbetsmiljön. Då vet man liksom nuläge.

3. En kedja, multi-site-organisation bygger på lokala affärer. Det som genererar pengar sker lokalt.

Heureka! Låt oss bygga en webbtjänst, en plattform, så att kedjor på ett enkelt sätt kan få alla lokala enheter att årligen göra högkvalitativa riskbedömningar av sin arbetsmiljö.

Idag har vi över 1000 företag som jobbar i plattformen. Det har blivit precis så kraftfullt och kostnadseffektivt som det var tänkt. En glad Alla hjärtans dag och en skön helg till alla.

Peder Söderlind

Peder Söderlind

Photo by Kasarin Naipongprasit on Unsplash

Fem tips för att komma igång med arbetsmiljöarbetet på däckverkstaden

Tunga lyft av hjul, buller, vibrationer, gummipartiklar, pumpning av stora däck, svetsning, hantering av kemikalier och maskinsäkerhet är några av de risker som finns för medarbetare på däckverkstäder.

Arbetet med att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara betungande. Tvärtom är det ganska enkelt att komma igång. Det gäller att ta ett första steg. Här nedan några enkla tips för att komma igång.

 1. Städa, Städa, Städa.
  Om det är rent och snyggt så minskar riskerna för att snubbla eller halka. Det blir mindre damm i luften. Medarbetarna får en trevligare arbetsplats och kunder ett positivare intryck.

 

 1. Rangordna de fem största riskerna
  Fundera på var riskerna finns i verksamheten, dokumentera dem i en lista. Rangordna på enklaste sätt.

 

 1. Gör en lista med fem punkter över vad som skall kollas varje vecka
  Gör en enkel lista på de saker som är lätta att kolla regelbundet men som kan leda till skador. gå ett varv och kolla så de åtminstone funkar

 

 1. Gör en lista med fem åtgärder som kräver mer tid
  Glöm inte de svårare åtgärderna som kanske måste göras. Planera in, budgetera och starta upp arbetet.

 

 1. Dokumentera vad som görs
  Dokumentera vad du gör så du kan styrka att du faktiskt driver utvecklingen framåt. Det är även viktigt om olyckan är framme.

 

Det är viktigt att inte krångla till det i onödan. När vi bygger ledningssystem är det ett ledord att det skall vara enkelt. Enkelt att förstå och enkelt att efterleva. Vill du få ett fullgott systematiskt arbetsmiljöarbete på däckverkstaden är en klok ände att börja i att göra en mer formell riskbedömning. Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna. I riskbedömningen skall det anges vilka risker som finns. De brister som finns skall noteras, bedömas, åtgärdas. Det skall beskrivas vilken effekt åtgärderna får. Hela processen, riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.

Glykol AB marknadsför tjänster som gör detta snabb och enkelt. Oavsett om du har en däckverkstad eller 400. Bengt Ericson är konceptansvarig på företaget och han nås på bengt@glykol.com eller 0705-255429.

Läs mer om riskbedömning på däckverkstad http://glykol.com/dack

Om Bengt Ericson
Bengt Ericson har över 20 års erfarenhet av fordonsbranschen. Efter en karriär som yrkesofficer inom fordonsteknik arbetade Bengt med utbildning och kvalitet på Svensk Bilprovning. De senaste 10 åren har han haft olika chefstjänster inom Mekonomen Group. Under åtta år har Bengt varit kvalitets- och hållbarhetschef och bland annat ansvarat för koncernens ISO certifiering av ett stort antal verkstäder och butiker

Photo by Pop & Zebra on Unsplash

Därför är agil organisation viktigt för varumärkeskedjor

En organisation som har hundratals lokala arbetsplatser behöver självklart skapa en stabil organisation. Samtidigt behöver den vara agil.

När begreppet agil används inom området för organisation avser det förmågan att snabbt kunna förändras; snabb lära nytt och snabbt lära om. Det skall vara enkelt och effektivt lägga om strategier, struktur, processer, kunskaper, kompetenser, produkter och teknik för att skapa kundvärden och därmed ha konkurrenskraft och få tillväxt.

Idén om att vara agil är inte ny. Orsaken är att omvärlden ständigt förändras. Omvärlden är ur affärshänseende både komplext och svårtolkad. Det är svårt att avgöra hur världen ser ut om tre till fem år. För vissa branscher – hur världen ser ut om ett halvår. Nya lagar och regler tillkommer, ändras eller tas bort. Kundernas krav och beteenden ändras. Ny teknologi kan ”över en natt” förändra konkurrensläget radikalt.

Ett numera väletablerat begrepp är det engelska begreppet disruption där fokus i affärssammanhang ligger på ”snabb, omvälvande förändring – händelser som förändrar spelreglerna på en marknad”. En agil organisation är rustad för att leva i ständig förändring och ständigt lärande. En agil organisation är rustad för disruption.

Det är utmärkande för varumärkeskedjor att de har många lokala arbetsplatser som är geografiskt spridda. Utmaningarna med geografin är enkelt att förstå. Sverige, för att ta ett exempel, är avlångt. Det är kostsamt att utbilda, kommunicera, förändra, upprätthålla, kontrollera, säkerställa. Ändå måste det göras.

En annan utmaning är att samtliga arbetsplatser kollektivt bidrar till hur varumärket uppfattas. De lokala aktörerna betalar för, inte minst del i varumärket. De betalar för ett starkt varumärke och kända koncept. Det är å andra sidan varumärkesägarens sak att säkerställa att den nya lokala arbetsplatsen lever upp till varumärkets och omvärldens krav. Ett misstag på ett ställe får effekter för hela varumärket och samtliga aktörer som arbetar under varumärket.

Ett numera känt exempel är hur personalen på den lokala hamburgerrestaurangen i Arvika, Värmland, tvättade toalettsitsarna i diskmaskinen för köksredskap. Restaurangen tillhörde ett internationellt välkänt varumärket för hamburgare och den putslustiga artikeln i lokala nyhetstidningen om hur kunden upplevde att ”sitsen var varm och go att sitta på” spreds nationellt och sedan även internationellt. Varumärket fick sig en törn. Som varumärkesägaren blir det viktigt att mycket snabbt kunna ändra kulturen och säkerställa att detta inte sker på någon av restaurangerna. Varumärkeskedjan behöver skapa både en stabil och dynamisk organisation – samtidigt.

I artikeln Agility: It rhymes with stability beskrivs hur agila orgaisationer lyckas skapa en balans mellan stabilitet och dynamik något som annars uppfattas som en paradox. Utmaningen är särskilt stor för varumärkeskedjor.

Vår uppfattning är att digitaliseringen möjliggör tjänster för agil kedjedrift men det handlar alltid i slutänden om människor, kunskap och kultur. Uppdraget för företag som vårt är att förenkla för varumärkeskedjorna så att de enkelt kan styra sin verksamhet och fokusera på sina lokala arbetsplatser och deras kunder. Att bygga en organisation och kultur som accepterar att leva i ständig förändring.

Photo by Eddie Kopp on Unsplash

Året som gick – och mot ett fantastiskt 2018

När vi väl sätter oss för att reflektera runt 2017 och företaget så är det helt andra tankar och resonemang som kommer än affärer, marknadsposition, kostnadseffektiva metoder etc.

Tankar och resonemangen handlar om att det varit ett år med en jobbig utveckling i omvärlden: Krigen, flykten, miljöfrågorna. Det är inte mycket lönt att bygga ett företag om vi inte har en fungerande omvärld. Om man håller det enkelt: Alla barn behöver få äta sig mätta, få känna sig älskade och växa upp i trygghet. Är det inte det vi skall uppnå?

I litteratur om hur unga människor vill leva och arbeta är det återkommande att de vill att livet skall ha mening. De vill känna mening i sin vardag; att det skall kännas vettigt att gå till jobbet. De vill även känna mening i bemärkelsen att företaget och deras insats spelar en roll i samhället. De vill bygga en lite bättre värld. Det låter som ljuv musik. Det skulle ju innebära att vi genom att bygga kloka företag faktiskt kan hjälpa till att bygga en bättre värld.

2017 har varit ett mycket bra år för oss. Vi har skjutit fram våra positioner avsevärt och fortsätter i god takt i rätt riktning. Flytten till United Spaces har varit mycket lärorik och positiv. Under våren skedde ett intensivt arbete för att förbereda vår teknik för flera språk och global användbarhet. Några av våra tjänster utvärderas för tillfället av fyra olika parter, på tre olika språk i tre Europeiska länder.

Vi börjar uppleva fördelen med en större mängd användare i våra system som ständigt ger oss feedback och hur vi på detta sätt förbättra tjänsterna i en hög takt. Våra kunder blir fler och större och de är kravställande – det är det bästa man kan ha som företag – smarta, progressiva kunder som ställer höga krav. Då utvecklas företaget och vi som jobbar i det.

Vi vill tacka alla våra kunder, samarbetsparter och användare för året som gick. Målsättningar och förväntningar på 2018 är höga: Bygga en lite bättre värld – tillsammans. Ser fram emot det.

/ Peder Söderlind, Martin Lindqvist, Glykol AB

Photo by Greg Rakozy on Unsplash

Att träffa ett rörligt mål från en rörlig plattform

Att träffa ett rörligt mål när du själv befinner dig i rörelse kräver en viss form av träning. Det givna exemplet är en skytt som befinner sig i en helikopter och skall slå ut en bil som även den är i rörelse. Just så är min bild av tillvaron för alla företag och organisationer – även om de inte själva vill inse det. Objektet (marknaden) förändras snabbare än det subjekt (företaget) som betraktar objektet vilket innebär stora utmaningar. Objektet är i ständig rörelse.

Förmågan att snabbt kunna ändra, förbättra och utvecklas är avgörande för de flesta företag. Det behövs en förmåga att kunna addera, växla av, förändra kompetenser i hög takt. Jag har nyligen besökt sex byråer som arbetar med digitala tjänster i olika former. Jag frågade dem alla: Hur många är ni? Vid varje tillfälle var svaret: Vi vet inte riktigt. Sedan följs detta upp med uttryck som “vi är nog kanske mellan tio och 17” eller “tror vi ligger runt 30 plus-minus fem”. För mig blir det tydligt att dessa företag liknar vårt eget i den mån att de är podulära med tydligt distribuerad beslutsstruktur. De skjuter från en rörlig plattform.

Att vara en podulär organisation innebär, för oss, att vi distribuerar besluten så långt som någonsin möjligt. Det innebär att vi gått från att se affärsprocesser som kedjor mot att vi uppfattar oss själva som en del av en värdeskapande gemenskap som innefattar våra samarbetsparter, våra kunder och deras kunder (de hundratals användare av våra system som även de bidrar med enorma mängder kunskap).

Vi har skapat en kultur där varje pod har egna mål och arbetar autonomt mot dessa. Fokus ligger på att finna lösningar snarare än att leverera något i en färdig uppställd mall. Det är just här som metoderna och ledning av organisation är så viktig och det är här vi upplevt att vi hittat en bra form.

Varje pod presterar, kommunicerar och koordinerar med andra poddar vilket är centralt för framgång. Det ligger ett stort ansvar hos oss som ledning att förstå protokoll och standarder – tekniska såväl som kulturella. Det blir även helt avgörande att vi ansvarar för det arbete som behövs för att upprätthålla standarder gällande värderingar och handlingar. Då kommer varje medarbetare, samarbetspart, kund och kunds kund att känna sig trygga och på ett snabbt sätt kunna ta egna beslut. Det är just så vi kan producera så snabbt, kvalitativt och i den takt som krävs. Det är så vi kan fortsätta vara ”small and smart” och skapa stora värden för våra kunder.

Ledningssystem för företag som arbetar med köldmedium

Från den 1 januari 2017 gäller nya lagkrav kring hantering av fluorerade växthusgaser i AC-system i fordon. Skälet är att växthusgaser är dåliga för miljön och den nya lagen ställer högre krav på hantering och på så sätt skall miljöpåverkan minskas. Företagen behöver beskriva hur de arbetar efter med kvalitetsledning. Vi har tagit fram ett ledningssystem för ändamålet.

Ledningssystem görs tillgänglig på www.verkstadsinfo.se tillsammans med alla bilagor som krävs för hantering. Instruktioner för ansökan finns också där. Genom ett samarbete med Bilvision som marknadsför tjänsten Acko & Köldmedia (M-rapport) kan verkstaden hantera lagerstatus genom registrering vid avtappning och påfyllning. Detta ger ett bra underlag för inventering.

Vissa övergångsregler gäller fram till 2017-06-30. Sedan tidigare så kräver svensk lag att för att få göra ingrepp i mobila system som innehåller mindre än 3 kg fluorerade köldmedier, t ex en AC i en personbil med köldmediet HFC-134a, att minst en person har ett aktivt personcertifikat lägst kategori V på servicestället. Övriga personer kan arbeta under överseende av den certifierade personen om nödvändig kännedom och utrustning finns.

Företagscertifikat söks hos INCERT på avsedd blankett och för att erhålla certifikat krävs att det finns certifierad personal, rätt utrustning och rutiner för hantering av fluorerade köldmedier. Under varumärket Verkstadsinfo erbjuder Glykol AB helhetslösningar, ledningssystem för fordonsverkstäder.

Det absolut viktigaste för våra kunder är kostnadseffektivitet, enkelhet, och snabbhet. Verkstäder kan bilar, Verkstadsinfo kan information. Vi har idag över 500 verkstäder som använder någon av våra ledningssystem.  Glykol AB Peder Söderlind 0733-601040

Bilvision erbjuder informationstjänster för dig inom fordonsbranschen. Information från Vägtrafikregistret, körkortsregistret och andra aktuella aktörer. Både för att hämta uppgifter på fordon eller ägare men även för att skicka in information, till exempel släckning av 2:or, registrering ägarbyte. Men även kringliggande tjänster så som kundavtal, hantering av lånebilar, kreditupplysningar.
Georgios ”Jojje” Theodossiou Tel: 031-382 17 18

Photo by Alexander S. Kunz on Unsplash