fbpx

Konkurrensfördelar genom dahsboards och rapporter i ert eget BI-system. 

Vid riskanalys och efterlevnadskontroll sk compliance management av flertalet geografiskt spridda enheter skapas stora mängder data. Vi hjälper er att följa verksamheten med hjälp av tydliga rapporter och dashboards.

Resultatet är lättillgängliga, målgruppsanpassade och dynamiska rapporter i er egen Microsoft eller Qlick portal som stöttar verksamhetens uppföljningsbehov. VD och styrelse kan enkelt följa hur arbetet framskrider och att alla enheter följer lagar, regler, koncept och branschstandarder. På så sätt de ta bättre beslut, vara agila och sätta in insatser där de behövs.

Genom att vi utvecklar dashboards och rapporter för Microsoft Power BI som är integrerat med Office 365 samt Qlick får kunden god utväxling på redan gjord investering i affärssystem. Uttryckt på ett annat sätt: Har du Microsoft 365 eller Qlick på lednings- eller koncernnivå är det en låg tröskel för att få in er data från våra system på de sätt ni behöver för att kunna arbeta effektivt.

Låga trösklar – Så enkelt är det

Steg 1. Workshop för att ta reda på KPI:er
Tillsammans tar vi fram relevanta KPI:er. Vi kan även hjälpa er att digitalisera tidigare arbetssätt inom kvalité, miljö, arbetsmiljö och HR för en allt effektivare arbetsmodell

Steg 2. Anpassning och implementering
Vi implementerar succesivt dahsboards och rapporter till de grupper som skall ha tillgång. I en användarcentrerad och iterativ process säkerställer vi användbarhet och effektivitet i användning.

Steg 3. Utbildning och support
Vi utbildar samtliga användare vid behov och har även support som säkerställer att användningen. Vi utvecklar ständigt produkterna och drar nyttan av den klokskap som finns hos våra användare.

Målet är att alla våra kunder skall kunna arbeta på ett modernt och mobilt sätt. Genom databaserade beslut skall de kunna agera snabbt. På detta sätt förblir de relevanta för sina kunder, konkurrenskraftiga och få en tillväxt.

Exempel på dashboard som visualiserar data från våra tjänster inom riskanalys och compliance management.

Microsoft introduktion till Microsoft Power BI – en programvara som för dig som har Microsoft 365 för ditt företag är enkelt och prisvärt. 

Qlicks introduktion till sina produkter för Business Intelligence och visualisering.