fbpx
Photo by Kasarin Naipongprasit on Unsplash

Fem tips för att komma igång med arbetsmiljöarbetet på däckverkstaden

Tunga lyft av hjul, buller, vibrationer, gummipartiklar, pumpning av stora däck, svetsning, hantering av kemikalier och maskinsäkerhet är några av de risker som finns för medarbetare på däckverkstäder.

Arbetet med att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara betungande. Tvärtom är det ganska enkelt att komma igång. Det gäller att ta ett första steg. Här nedan några enkla tips för att komma igång.

 1. Städa, Städa, Städa.
  Om det är rent och snyggt så minskar riskerna för att snubbla eller halka. Det blir mindre damm i luften. Medarbetarna får en trevligare arbetsplats och kunder ett positivare intryck.

 

 1. Rangordna de fem största riskerna
  Fundera på var riskerna finns i verksamheten, dokumentera dem i en lista. Rangordna på enklaste sätt.

 

 1. Gör en lista med fem punkter över vad som skall kollas varje vecka
  Gör en enkel lista på de saker som är lätta att kolla regelbundet men som kan leda till skador. gå ett varv och kolla så de åtminstone funkar

 

 1. Gör en lista med fem åtgärder som kräver mer tid
  Glöm inte de svårare åtgärderna som kanske måste göras. Planera in, budgetera och starta upp arbetet.

 

 1. Dokumentera vad som görs
  Dokumentera vad du gör så du kan styrka att du faktiskt driver utvecklingen framåt. Det är även viktigt om olyckan är framme.

 

Det är viktigt att inte krångla till det i onödan. När vi bygger ledningssystem är det ett ledord att det skall vara enkelt. Enkelt att förstå och enkelt att efterleva. Vill du få ett fullgott systematiskt arbetsmiljöarbete på däckverkstaden är en klok ände att börja i att göra en mer formell riskbedömning. Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna. I riskbedömningen skall det anges vilka risker som finns. De brister som finns skall noteras, bedömas, åtgärdas. Det skall beskrivas vilken effekt åtgärderna får. Hela processen, riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.

Glykol AB marknadsför tjänster som gör detta snabb och enkelt. Oavsett om du har en däckverkstad eller 400. Bengt Ericson är konceptansvarig på företaget och han nås på bengt@glykol.com eller 0705-255429.

Läs mer om riskbedömning på däckverkstad http://glykol.com/dack

Om Bengt Ericson
Bengt Ericson har över 20 års erfarenhet av fordonsbranschen. Efter en karriär som yrkesofficer inom fordonsteknik arbetade Bengt med utbildning och kvalitet på Svensk Bilprovning. De senaste 10 åren har han haft olika chefstjänster inom Mekonomen Group. Under åtta år har Bengt varit kvalitets- och hållbarhetschef och bland annat ansvarat för koncernens ISO certifiering av ett stort antal verkstäder och butiker