fbpx

Förståelse för affärsvärdet av data kritiskt för tillväxt

Värdet av den europeiska dataekonomin förväntas överstiga 700 miljarder euro år 2020, vilket motsvarar 4 % av EU: s totala BNP. Att företagen lyckas med sin digitala transformation och att de skapar värden ur sina data pekas av EU ut som väsentliga faktorer för ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft, innovation, sysselsättning och samhällsutveckling.

Förståelse för affärsvärdet av data är grunden för kunskap om nästa våg av teknik som kommer att transformera om såväl företag som samhället i stort: artificiell intelligens, automatisering, robotisering, IoT, cloud computing, big data och data-analys. Varken företagen, Sverige eller Europa har råd att missa innovationsmöjligheterna som denna era erbjuder.

Uppgifterna om det totala värdet för data på marknaden kommer från den Europiska kommissionen och berör främst företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom data eller datahantering. Uppskattningsvis kommer antalet sådana verksamheter att uppgå till runt 360 000 stycken i Europa år 2020. Det handlar alltså inte om de företag som har sin traditionella verksamhet inom produktutveckling. Och det är här det blir intressant; även dessa företag får i allt högre utsträckning sina intäkter genom handel med data och digitala tjänster.

Ett exempel på ett sådant företag är Scania. De har idag tillgång till data från 300 000 uppkopplade fordon. De har med god framsyn gått från ett klassisk produktorienterat företag till att en viktig del av deras intäkter kommer från digitala tjänster – de nyttjar värdet av data. De har ett uttalat plattformstänkande där data är ett kitt. Med hjälp av driftsdata från uppkopplade fordon hjälper de sina kunder att optimera sina transporter.

Kunderna kan genom Scanias tjänster maximera sina fordons nyttjandegrad och bli lönsammare.  I takt med att digitaliseringen fortsätter positionerar sig Scania allt starkare i det ”ekosystem” av tjänster där lastbilar, bussar och motorinstallationer ingår. Dessa data hjälper Scanias kunder öka sin effektivitet, dra ner på bränsleförbrukningen, utbilda förare, minska miljöpåverkan och öka prestandan. Data ger även Scania möjlighet att förstå behov av service och bättre planera när, var och hur ett fordon skall servas. Enligt Scania själva innebär uppkoppling, data och plattformssynsättet enorma affärsmöjligheter som även har en stor inverkan på deras forsknings- och utvecklingsarbete. Scania är även ett bra exempel på att vi inte bara talar om Google, Spotify eller Klarna –företag som är sprungna ur digitaliseringen –när vi talar om dataekonomin. Vi talar om även om traditionell industri och ja, Scania säljer och servar fortfarande lastbilar.

Precis som Scania har tillgång till data från deras kunders användning av deras produkter har vi tillgång till 10 år av data från riskanalys för en god arbetsmiljö. Värdet av dessa data är mycket stort och det finns stor potential för våra kunder att skapa tillväxt genom att utnyttja ett ekosystem av tjänster och produkter. Precis som Scania kan vi med dessa data minska skador och ohälsa men även antalet driftstopp och godsskador. Den mest uppenbara användningen är att tillgängliggöra data för partnerkunder just för att de skall kunna styra sin verksamhet på ett bra sätt. En verksamhet med god arbetsmiljö är som bekant mer lönsam än en med sämre arbetsmiljö. Det är grunden för innovation på 2020-talet. Det är ett sätt att knyta kunden närmare till sig i en långsiktig relation, något som kallas digital stickiness.

VD eller tillväxtansvarig och intresserad av ämnet? Boka en frukost med mig, Peder Söderlind om du vill diskutera detta viktiga ämne.  http://glykol.com/peder_soderlind/