Glykol AB anlitar Next State för B2B marknadsföring

Glykol AB väljer Next State för marknadsstrategier och stöd för B2B marknadsföring. Målet med investeringen är att accelerera företagets tillväxt. Next State är ett hybridföretag som fokuserar på säljutveckling och marknadsföring.

Glykol är idag marknadsledande inom ledningssystem, riskanalys och kvalitetskontroll för fordonsverkstäder. Företaget befinner sig i en expansiv fas inom eftermarknaden för fordon och andra delar inom tung industri. Förutom hemmamarknaden Sverige planeras en internationalisering med start i Tyskland, England och sedan resten av EU.

– Vi tror på Next State´s kärnidé att spränga vallen mellan marknad och sälj för att vinna större affärer på ett smartare sätt, berättar Peder Söderlind, VD på Glykol AB. Next State är rätt val för oss där vi befinner oss just nu.

Partnerkundfilosofin linjerar med hur vi redan arbetar idag där vi väljer ett företag/koncern och ger dem konkurrensfördelar på sin marknad. Glykols erbjudande bygger på långsiktiga engagemang som är väl förankrade i lednings- och ägargrupper hos våra partnerkunder.

Vi arbetar nära våra partnerkunder och skräddarsyr våra tjänster i direkt samarbete med både dem och deras kunder. Jag vill även lyfta hur Next States värdegrund ligger nära vår; göra världen lite bättre, att ha kul på resan, stort patos och ett benhårt kundfokus. Rak och tydlig kommunikation. Pang på!

– Vi har en uttalad strategi att kommande år knyta till oss den yttersta expertis inom alla de områden där vi själva inte är experter. Ledorden är ”extrem talang med ett jäkla driv”. Vi förväntar oss att alla vi samarbetar med är ”på tå”, att de har väl beprövande metoder och tydliga framgångsexempel att visa upp. Och framförallt att vi skrattar mycket tillsammans.

Glykols tillväxt har hittills skett genom så kallad designdriven affärsutveckling. Vi har en kultur som domineras av användarcentrerad agil utveckling och på detta sätt får våra tjänster relevans. Några av Sverige största företag har sett värdet av detta och dessa utgör idag vår ekonomiska bas. I och med det påbörjade samarbetet med Next State är målet att fler storföretag och kedjor skall se de konkurrensfördelar vi kan ge dem.

Om Glykol
Glykols affärsidé är att stötta organisationer i att snabbt möta omvärldens förändringar genom agila ledningssystem, koncept för ständig förändring, efterlevnadskontroll och data för beslut.