Vi ger våra kunder ett försprång

Glykols affärsidé är att stötta organisationer i att snabbt möta omvärldens förändringar genom flexibla ledningssystem, koncept för ständig förändring, efterlevnadskontroll och data för analys.

Flexibla
ledningssystem

Vi skapar ledningssystem som är enkla att förstå och följa. Omvärlden förändras ständigt. Utmaningen för många företag är inte att skapa ett gediget ledningssystem som fungerar idag utan snarare att skapa en kultur där organisationen kan hantera en okänd framtid. Det kräver ledningssystem som är mycket flexibla.

Efterlevnad i lärande organisationer

Vi marknadsför inte checklistor. Våra tjänster mäter efterlevnad men framför allt utvecklar de medarbetarna och därmed organisationen. Samtidigt som våra kunder ges möjlighet att kontrollera att lagar, regler eller kedjekoncept efterlevs coachas och utbildas medarbetarna. Det är egentligen dit man vill.

Sammanhängande kommunikationssystem

Det är en kostsam historia att implementera nya idéer, regler eller normer. För den enskilda organisation såväl som för organisationen med hundratals lokala enheter. Genom våra digitala tjänster görs detta enklare. Ledningssystem, efterlevnadsarbete, översikter, statusrapporter, påminnelser - allt på en plats. Ett sammanhängande kommunikationsystem.