fbpx

Digitalt, enkelt och effektivt

Lokalt - Platschefer och medarbetare

Platschefer och medarbetare kan enkelt finna i ledningssystem och rutiner. Det gör det enkelt att göra rätt och att fokusera på kunder och verksamheten. Platschef ges ett mycket lättanvänt verktyg i mobilen för att följa upp de brister som iakttagits. Genom att luta sig mot kontrollpunkter med tillhörande mikroutbildningar är det lätt att göra internrevisioner mot olika regler, lagar eller kedjekoncept.

Operativt - Affärsutvecklare, områdeschefer, regionchefer

Affärsutvecklare, regionchefer ges tydliga underlag och kan på ett effektivt sätt coacha de lokala enheterna. Som regionchef kan du enkelt följa hur alla de lokala enheter som du ansvarar för mår. Inom varje område och för varje fråga ges tydliga underlag med både förklarande texter och bilder. Det gör det enkelt för dig att stötta de lokala enheterna i rätt riktning. För varje fråga ges förslag till åtgärder och dessa kan du lätt ändra för varje behov – detta sparar mycket tid.

Ledning - Styrelse och kvalitetschef

Ledning eller chef får stöd i arbetet med att höja och säkerställa kvalitet på alla lokala enheter. Genom förståelse för vilka brister som är vanligast kan du enkelt adressera olika utmaningar. Det är enkelt att införa och kommunicera förändringar och se till att de blir genomförda. Framförallt får du god översikt och förståelse och kan lägga tid på strategi för att ytterligare höja kedjans konkurrensförmåga genom kvalitet.