Marknader

Fordonsverkstad

Bengt Ericson är branschmarknadsansvarig Fordonsverkstad
E-post: bengt@glykol.com Mobiltelefon: 0705-255429
Bengt Ericson har över 20 års erfarenhet av fordonsbranschen. Efter en karriär som yrkesofficer inom fordonsteknik arbetade Bengt med utbildning och kvalitet på svensk Bilprovning. De senaste 10 åren har han haft olika chefstjänster inom Mekonomen Group. Under åtta år har Bengt varit Miljö- och hållbarhetschef och bland annat ansvarat för koncernens ISO certifiering av ett stort antal verkstäder och butiker. Bengt har även arbetat som ISO 9001/14001 och 45001 samt FR2000 revisor.

Fordonsverkstad

Våra tjänster riktar sig till verkstäder, lätta fordon och kedjor för verkstäder som på ett kostnadseffektivt sätt vill arbeta med och säkerställa kvalitet på de lokala verkstäderna.

>> Ledningssystem för arbete med köldmedium
>> Ledningssystem för släcka 2:or (SWEDAC ackreditering).

Verkstad tunga fordon

Våra tjänster riktar sig till däckverkstäder och kedjor för däckverkstäder som på ett kostnadseffektivt sätt vill arbeta med och säkerställa kvalitet på de lokala däckverkstäderna.

>> Ledningsystem kvalité, miljö, arbetsmiljö. Avstämd mot kraven i Certifierad Verkstad Tunga Fordon.
>> Compliande management, regelefterlevnadskontroll mot Certifierad Verkstad Tunga fordon.

Bilvård

Våra tjänster riktar sig till bilvårdscenter och kedjor för bilvård som på ett kostnadseffektivt sätt vill arbeta med och säkerställa kvalitet på de lokala verkstäderna.

>> Ledningsystem kvalité, miljö, arbetsmiljö. Avstämd mot kraven i Certifierad Verkstad Bilvårdare
>> Compliande management, regelefterlevnadskontroll mot Certifierad Verkstad Bilvårdare

Däckverkstad

Våra tjänster riktar sig till däckverkstäder och kedjor för däckverkstäder som på ett kostnadseffektivt sätt vill arbeta med och säkerställa kvalitet på de lokala däckverkstäderna.

>> Ledningsystem för god arbetsmiljö
>> Riskanalys arbetsmiljö, däckverkstad