fbpx

Vi ger våra kunder ett försprång

Glykols affärsidé är att stötta kunder och organisationer i att snabbt möta omvärldens förändringar genom flexibla ledningssystem, koncept för ständigt förändring, efterlevnadskontroll och data för analys.

Read our story

Flexibla ledningssystem

Tillsammans med Er skapar vi digitala ledningssystem som är enkla att förstå och följa. Då allt är på samma ställe är det lätt att hitta rutiner och fokusera på kunderna.

Kontroll medarbetarna lär sig av

Ni får möjlighet att kontrollera att lagar, regler eller kedjekoncept på ett enkelt sätt. Genom korta utbildningar coachas medarbetarna och när de utvecklas blir organisationen effektivare.

Sammanhängande kommunikationssystem

Genom att allt är samlat på en plats och tillgänglig via dator eller mobiltelefon är det enkelt att kommunicera förändringar. Som kvalitetschef eller regional chef kan du fokusera på att coacha dina enheter.

Affärsanalys

Chefer och styrelsen kan på ett enkelt sätt förstå var brister i organisationen finns och se till att de åtgärdas. På detta sätt blir det enkelt att avgöra vilka resurser som behövs och hur de skall allokeras.