fbpx

Ledningssystem och efterlevnadskontroll till MECA

MECA är en av Sveriges största kedjor för fordonsverkstäder. Målet är att alla MECAs verkstäder skall uppnå och efterleva branschstandarden Godkänd Bilverkstad. För att klara detta har de valt oss för agila ledningssystem och compliance management. På detta sätt skall verkstadskedjan implementera kraven i den nya branschstandarden.  

Syftet med branschstandarden Godkänd Bilverkstad är att höja kvaliteten på bilverkstäder samt för att främja konkurrens på lika villkor. Det hela började med att TV4 och programmet Kalla Fakta granskade kvalitet på ett antal fordonsverkstäder. Som en konsekvens av programmet tillkallade konsumentminister Per Bolund sig branschen med krav på bättring. Nu – tre år senare lanseras standarden. Målet är att alla verkstäder i Sverige skall uppnå kraven senast december 2019. Kvalitetsstandarden säkerställer inte enbart att bilservicen utförs fackmässigt, utan även att verkstaden följer lagar, regler och branschrekommendationer samt har kompetens och teknik för att utföra arbetet.

– Vår uppgift är att gör det lätt att göra rätt. Verkstäderna skall kunna fokusera på kunderna. Regionchefer skall kunna fokusera på att coacha verkstäderna, berättar Martin Lindqvist som är konceptansvarig på Glykol AB och fortsätter: Ledningen skall på ett enkelt sätt förstå vilka brister som behövs åtgärdas, var resurser skall sättas in och kommunicera förändringar.

Det är oerhört roligt att arbeta med MECA som är en progressiv part på marknaden och som sätter kvalitet i centrum. Vi har nu god erfarenhet av implementering av ledningssystem och efterlevnad för Godkänd Bilverkstad och förväntar oss att den erfarenhet vi fått gör den än smidigare och snabbare än tidigare. Vårt mål är att erbjuda förstklassiga tjänster till våra kunder. Våra tjänster är utvecklade på ett sådant sätt att desto fler som använder dem – desto bättre blir de. Med MECA får vi ytterligare kloka, engagerade och reflekterande användare vilket gör att tjänsterna utvecklas än bättre.

Läs mer om kollektiv intelligens och ledningssystem här.