fbpx

Ny tjänst för god arbetsmiljö på svenska hamnar

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete kräver både kunskap och kompetens. En riskbedömning eller en riskanalys innebär en systematisk identifiering av olycksrisker samt bedömning av risk-nivåer utifrån lagar och regler. Syftet är en ökad trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, med minskade kostnader för skador och sjukskrivningar som följd. Som arbetsgivare är man skyldig att genomföra regelbundna riskbedömningar. För att lättare genomföra de åtgärder som behövs, erbjuder vi både systemstöd och konsultstöd för riskanalys av högsta kvalitet.

Med hjälp av vårt koncept, som bygger på de krav som ställs av Arbetsmiljöverket på riskanalys vid systematiskt arbetsmiljöarbete, får Er verksamhet stöd i hela riskanalysprocessen. En, för Er verksamhet, specifik utbildning ingår där det bl. a. tydligt framgår vilka dokument som enligt lag ska finnas på företaget. Vi går tillsammans igenom verksamhetens aktuella status och åtgärdsförslag samt hänvisningar till aktuella regelverk.

Det kan vara svårt för företagens arbetsledare att hinna med riskanalysarbetet parallellt med den dagliga driften i den tidspressade tillvaro som råder. Vårt verktyg med digitala checklistor och dokumentmallar förenklar arbetet radikalt och är tidsbesparande.

Det är ofta en fördel att anlita en extern resurs i samband med riskbedömningar eftersom man själv lätt kan bli lite hemmablind i sin egen arbetsmiljö. När det gäller hamn har vi ett samarbete med Lindkullens Riskanalystjänst.

Centrala nyttor med tjänsten

  • Ciceron med mångårig erfarenhet guidar genom processen.
  • Kontrollunderlag som bygger på lagar, regler och mångårig erfarenhet.
  • Färdigskrivna åtgärdsförslag vid brister.
  • Automatisk handlingsplan med tydliga ansvar.
  • Utbildning, förklaringar, hänvisning till lagar och regler
  • Dokumentation och arkiv.

 Hur det går till 

Steg 1 – Startpaket/Dokumentinventering: Resulterar i en åtgärdsplan över dokument som saknas eller behöver revideras.

Steg 2 – Riskinventering/rundvandring: Gemba-promenad, riskanalys i Hamnmiljön.

Steg 3 – Genomgång av dokument och rutiner. Hantering av de områden som inte uppfyller kraven.

Steg 4 – Summering, rapporter och certifikat samt datum för ny riskanalys

Kontakt
Lindkullen AB
Olle Lindblom
070-698 06 29
olle.lindblom@lindkullen.se

Glykol AB
Peder Söderlind
0733-601040
peder@glykol.com