fbpx

Sju av tio företag brister i arbetsmiljön.

Det är svårt att förstå hur många företag ännu inte ser de direkt vinsterna med en god arbetsmiljö. Här är sju konkreta punkter – en bra arbetsmiljö är viktigt för att:

1. Medarbetarna skall må bra, ha kraft och känna engagemang.

2. Undvika driftstopp, förseningar i leverans.

3. Kunna planera och optimera arbeten.

4. Inte förlora viktiga medarbetare till konkurrenter (eller till andra branscher).

5. Kunna attrahera rätt personer till företaget. – kunna attrahera rätt kunder.

6. Undvika straff, vite, böter. När olyckan är framme behöver en VD bevisa hur organisationen arbetat på ett systematiskt sätt och gjort sitt yttersta för att undvika olyckan.

7. Öka värdet på kedjan. När en kedja eller multi-site-organisation kan påvisa hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete skett på alla kedjans lokala enheter under lång tid ökar värdet på kedjan.

På uppdrag av regeringen har åtta myndigheter de senaste två veckorna genomfört kontroller av 150 företag inom bygg, skönhet, restaurang och bilvård runtom i landet. Sju av tio företag brister i arbetsmiljön.

Vi borde ha kommit längre – tycker du inte?

Martin Linqvist

Martin Linqvist