Ledningssystem för företag som arbetar med köldmedium

Från den 1 januari 2017 gäller nya lagkrav kring hantering av fluorerade växthusgaser i AC-system i fordon. Skälet är att växthusgaser är dåliga för miljön och den nya lagen ställer högre krav på hantering och på så sätt skall miljöpåverkan minskas. Företagen behöver beskriva hur de arbetar efter med kvalitetsledning. Vi har tagit fram ett ledningssystem för ändamålet.

Ledningssystem görs tillgänglig på www.verkstadsinfo.se tillsammans med alla bilagor som krävs för hantering. Instruktioner för ansökan finns också där. Genom ett samarbete med Bilvision som marknadsför tjänsten Acko & Köldmedia (M-rapport) kan verkstaden hantera lagerstatus genom registrering vid avtappning och påfyllning. Detta ger ett bra underlag för inventering.

Vissa övergångsregler gäller fram till 2017-06-30. Sedan tidigare så kräver svensk lag att för att få göra ingrepp i mobila system som innehåller mindre än 3 kg fluorerade köldmedier, t ex en AC i en personbil med köldmediet HFC-134a, att minst en person har ett aktivt personcertifikat lägst kategori V på servicestället. Övriga personer kan arbeta under överseende av den certifierade personen om nödvändig kännedom och utrustning finns.

Företagscertifikat söks hos INCERT på avsedd blankett och för att erhålla certifikat krävs att det finns certifierad personal, rätt utrustning och rutiner för hantering av fluorerade köldmedier. Under varumärket Verkstadsinfo erbjuder Glykol AB helhetslösningar, ledningssystem för fordonsverkstäder.

Det absolut viktigaste för våra kunder är kostnadseffektivitet, enkelhet, och snabbhet. Verkstäder kan bilar, Verkstadsinfo kan information. Vi har idag över 500 verkstäder som använder någon av våra ledningssystem.  Glykol AB Peder Söderlind 0733-601040

Bilvision erbjuder informationstjänster för dig inom fordonsbranschen. Information från Vägtrafikregistret, körkortsregistret och andra aktuella aktörer. Både för att hämta uppgifter på fordon eller ägare men även för att skicka in information, till exempel släckning av 2:or, registrering ägarbyte. Men även kringliggande tjänster så som kundavtal, hantering av lånebilar, kreditupplysningar.
Georgios ”Jojje” Theodossiou Tel: 031-382 17 18

Photo by Alexander S. Kunz on Unsplash

Nu flyttar vi till United Spaces i Waterfrontbuildning i Stockholm

United Spaces är Nordens ledande coworking community beläget i Waterfront Building i Stockholm, Västra Hamnen i Malmö och Östra Hamngatan i Göteborg. Genom flytten till United Spaces vill vi få den höga grad flexibilitet som vi har behov av. Vi söker oss till en plats där människor och idéer kan mötas för att skapa innovation och utveckling.

Vi har en mängd samarbetsparter inom design, interaktionsdesign, UX och programmering. Vi styr flera parallella och agila projekt. Det innebär stora krav på förmåga att arrangera effektiva möten – både på distans och på plats. Läget i centrala Stockholm flyttar oss närmare våra storkunder och skapar  bra möjligheter för oss att på ett effektivt sätta arrangera möten.

– Vi befinner oss i en spännande och väldigt expansiv fas, säger Peder Söderlind. Ägare och VD för Glykol AB. Det finns en intressant mix av lite större företag och företag som är mindre till storleken. Här möts en mängd kreativa personer med liknande målsättning som vi: att skapa, utveckla, ha kul och göra affärer.

I takt med att våra tjänster lanseras i olika Europeiska länder har vi behov av temporära arbetsplatser i flera städer och länder. Som medlem i United Spaces har vi utöver Stockholm, Malmö och Göteborg även access till 200 andra workspaces runt om i världen, varav cirka 150 ligger i Europa.

Vi tror även att våra innovativa koncept inom flexibla ledningssystem, efterlevnadskontroll och affärsanalys är av intresse för flera av de över 350 företag som finns i nätverket. Det ligger helt i linje med vår företagskultur att lära av varandra.

Mekonomen redo för branschöverenskommelsen Godkänd bilverkstad

Mekonomen Group utvecklar i samarbete med Glykol AB ett ledningssystem för sina verkstäder. Ledningssystemet kommer att adressera kraven i den kommande branschöverenskommelsen ”Godkänd bilverkstad”.

Det nya ledningssystemet utvecklas till ett verktyg för att snabbt kunna implementera nya regler och branschstandarder i verkstäderna. Däribland ”Godkänd bilverkstad” som förväntas sjösättas under 2016.

– Vi ska ligga i framkant när det kommer till kvalitet i verkstäderna. Ledningssystemet blir ett flexibelt verktyg som gör att den nya branschöverenskommelsen snabbt får genomslag i alla våra verkstäder. Samtidigt kommer verktyget att höja nivån på det löpande kvalitetsarbetet, säger Madeleine Westerling, Kedjechef Mekonomen och Johan Christersson, Kedjechef MECA i ett gemensamt uttalande.

Glykol AB har sedan 2006 levererat ledningssystem för kvalitet i verkstäder och har idag över 200 verkstadskunder. Bolaget har under en längre tid sett behov av, och arbetat med kvalitetsledningssystem för verkstäder som inte är ackrediterade eller certifierade sedan tidigare. Med de ökade omvärldskraven har frågan under 2015 aktualiserats ytterligare.

– Vår produktutveckling har alltid skett i nära samarbete med kunderna och vi välkomnar Mekonomen Groups höga förväntningar, säger Martin Lindqvist, Konceptutvecklare Glykol AB. Det känns naturligtvis väldigt hedrande att Mekonomen Group väljer oss som leverantör. Vi ser det som ett kvitto på att vår kompetens och vår innovationskraft kan användas för att våra kunder skall bli konkurrenskraftiga i sin verksamhet och i sina affärer, fortsätter Martin.

För ytterligare information, kontakta:

Madeleine Westerling, Kedjechef Mekonomen
Telefon: 08-464 00 00 e-post: Madeleine.westerling@mekonomen.se

Johan Christersson, Kedjechef MECA
Telefon: 040-671 60 60 e-post: johan.christersson@meca.se

Martin Lindqvist, Konceptutvecklare Glykol AB Telefon: 070-421 61 28 e-post: martin@glykol.com