Våra kunder är företag som har verksamhet på många olika platser.
Kedjor och multi-siteorganisationer.

Vi gör det enkelt för alla lokala enheter inom en kedja eller multi-site-organisation att nå compliance och genomföra riskbedömningar. Vi har över 10 års erfarenhet och arbetar med några av Sveriges största företag.

Riskbedömning för god arbetsmiljö

Den lokala enheter får tillgång till ett skräddarsytt underlag som används inom din kedja. Varje lokal enhet kan enkelt bedöma riskerna i verksamheten.
· Digital kontroll/riskbedömning
· Användaren får förslag på åtgärd.
· Handlingsplan skapas automatiskt.
Dokumentationen sker automatiskt och är i linje med vad arbetsmiljöverket kräver.
På central nivå kan arbetsmiljöansvarige få överblick över kedjans alla enheter.

Compliance - Säkerställ lag och regelefterlevnad på alla lokala enheter.

Alla lokala enheter kan på ett enkelt sätt, på distans kontrollera om de efterlever lagar, regler eller kedjekoncept.
· Digital kontroll/riskbedömning
· Användaren får förslag på åtgärd.
· Handlingsplan skapas automatiskt.
Dokumentationen sker automatiskt och det är möjligt både på lokal nivå och på central nivå hur arbetet med lagsefterlevnad sköts. Linjerat med kraven i ISO 9001.
På central nivå kan arbetsmiljöansvarige få överblick över kedjans alla enheter.

Skapa förändring på distans

Det är en kostsam historia att implementera nya idéer, regler eller normer. För den enskilda organisation såväl som för organisationen med hundratals lokala enheter. Genom våra digitala tjänster görs detta enklare. Ledningssystem, efterlevnadsarbete, översikter, statusrapporter, påminnelser - allt på en plats. Ett sammanhängande kommunikationsystem.

Systemstöd

Rätt sak görs i rätt ordning.

Kontrollunderlag

Kontrollunderlagen bygger på statistik, forskning, lagar, regler och mångårig erfarenhet

Åtgärdsförslag

Som användare får du färdigskrivna åtgärdsförslag vid brister.

Handlingsplan

Automatisk handlingsplan där ansvar tydligt angetts.

Vem som skall göra vad och när skall det vara klart.

Utbildning

Utbildning, förklaringar, hänvisning till lagar och regler

Handledning

Handledning eller genomförande vid behov