Nu flyttar vi till United Spaces i Waterfrontbuildning i Stockholm

United Spaces är Nordens ledande coworking community beläget i Waterfront Building i Stockholm, Västra Hamnen i Malmö och Östra Hamngatan i Göteborg. Genom flytten till United Spaces vill vi få den höga grad flexibilitet som vi har behov av. Vi söker oss till en plats där människor och idéer kan mötas för att skapa innovation och utveckling.

Vi har en mängd samarbetsparter inom design, interaktionsdesign, UX och programmering. Vi styr flera parallella och agila projekt. Det innebär stora krav på förmåga att arrangera effektiva möten – både på distans och på plats. Läget i centrala Stockholm flyttar oss närmare våra storkunder och skapar  bra möjligheter för oss att på ett effektivt sätta arrangera möten.

– Vi befinner oss i en spännande och väldigt expansiv fas, säger Peder Söderlind. Ägare och VD för Glykol AB. Det finns en intressant mix av lite större företag och företag som är mindre till storleken. Här möts en mängd kreativa personer med liknande målsättning som vi: att skapa, utveckla, ha kul och göra affärer.

I takt med att våra tjänster lanseras i olika Europeiska länder har vi behov av temporära arbetsplatser i flera städer och länder. Som medlem i United Spaces har vi utöver Stockholm, Malmö och Göteborg även access till 200 andra workspaces runt om i världen, varav cirka 150 ligger i Europa.

Vi tror även att våra innovativa koncept inom flexibla ledningssystem, efterlevnadskontroll och affärsanalys är av intresse för flera av de över 350 företag som finns i nätverket. Det ligger helt i linje med vår företagskultur att lära av varandra.

Mekonomen redo för branschöverenskommelsen Godkänd bilverkstad

Mekonomen Group utvecklar i samarbete med Glykol AB ett ledningssystem för sina verkstäder. Ledningssystemet kommer att adressera kraven i den kommande branschöverenskommelsen ”Godkänd bilverkstad”.

Det nya ledningssystemet utvecklas till ett verktyg för att snabbt kunna implementera nya regler och branschstandarder i verkstäderna. Däribland ”Godkänd bilverkstad” som förväntas sjösättas under 2016.

– Vi ska ligga i framkant när det kommer till kvalitet i verkstäderna. Ledningssystemet blir ett flexibelt verktyg som gör att den nya branschöverenskommelsen snabbt får genomslag i alla våra verkstäder. Samtidigt kommer verktyget att höja nivån på det löpande kvalitetsarbetet, säger Madeleine Westerling, Kedjechef Mekonomen och Johan Christersson, Kedjechef MECA i ett gemensamt uttalande.

Glykol AB har sedan 2006 levererat ledningssystem för kvalitet i verkstäder och har idag över 200 verkstadskunder. Bolaget har under en längre tid sett behov av, och arbetat med kvalitetsledningssystem för verkstäder som inte är ackrediterade eller certifierade sedan tidigare. Med de ökade omvärldskraven har frågan under 2015 aktualiserats ytterligare.

– Vår produktutveckling har alltid skett i nära samarbete med kunderna och vi välkomnar Mekonomen Groups höga förväntningar, säger Martin Lindqvist, Konceptutvecklare Glykol AB. Det känns naturligtvis väldigt hedrande att Mekonomen Group väljer oss som leverantör. Vi ser det som ett kvitto på att vår kompetens och vår innovationskraft kan användas för att våra kunder skall bli konkurrenskraftiga i sin verksamhet och i sina affärer, fortsätter Martin.

För ytterligare information, kontakta:

Madeleine Westerling, Kedjechef Mekonomen
Telefon: 08-464 00 00 e-post: Madeleine.westerling@mekonomen.se

Johan Christersson, Kedjechef MECA
Telefon: 040-671 60 60 e-post: johan.christersson@meca.se

Martin Lindqvist, Konceptutvecklare Glykol AB Telefon: 070-421 61 28 e-post: martin@glykol.com