Photo by Jiafeng Wang on Unsplash

Ny tjänst för kvalitet och hållbarhetsarbete på däckverkstad

Bengt Ericson som är finalist i kategorin Årets hållbarhetsprofil på Motorgalan 2018 är branschmarknadsansvarig, eftermarknad fordon på Glykol AB. Idag lanserar de tjänstepaketet Däckverkstad BAS. Tjänsten riktar sig mot däckkedjor som vill hålla en hög kvalitet, få bättre lönsamhet och springa ifrån sina konkurrenter.

Däckbranschen har under lång tid uttryck hur det är viktigt att inte konkurreras ut av tillfälliga aktörer, som saknar utbildning och säljer tjänster eller produkter som inte anpassats till krav inom arbetsrätt, kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Våra tjänster riktar sig mot varumärkeskedjor för däckverkstäder som på ett kostnadseffektivt sätt vill arbeta med och säkerställa kvalitet på de lokala däckverkstäderna.

– Det är vår bedömning att branschen för däckverkstäder inom kommande år kommer att organisera sig ytterligare för att komma tillrätta med svartarbete och utmaningar gällande både arbetsrätt, arbetsmiljö och miljö, berättar Bengt Ericson som är branschmarknadsansvarig på Glykol AB.  

Bengt Ericson, som tidigare varit som kvalitets- och miljöchef på Mekonomen, berättar att det är en vanlig utveckling både i Sverige och internationellt att en bransch där det finns seriösa aktörer organiserar sig och slår fast en grund för vad som skall gälla inom branschen. Varumärken som däckverkstaden associeras med behöver säkerställa att arbetet sker i linje med lagar, regler och konceptkrav. Den kedja som väljer denna tjänst kan möta en framtid med ökade krav inom området.

– Utvecklingen av tjänsten är en del i vår strategi med partnerkunder. Vi kommer under 2019 att ta in en eller maximalt två av däckkedjorna som partnerkunder, berättat Bengt Ericson. Det hela är enkelt:  Företagen vill ha långsiktig ekonomisk framgång. Transformationen av fordonsindustrin gör det nödvändigt att snabbt och konsekvent driva förändring och säkerställa efterlevnad i stora kedjor.

Partnerkundsfilosofin är grunden för hur vi på Glykol AB jobbar med våra kunder. Det betyder att våra kunder ser oss som långsiktiga partners snarare än tillfälliga leverantörer. Att vi ständigt levererar ett värde till dem för ökad konkurrenskraft.

Om Bengt Ericson
Bengt Ericson har över 20 års erfarenhet av fordonsbranschen. Efter en karriär som yrkesofficer inom fordonsteknik arbetade Bengt med utbildning och kvalitet på svensk Bilprovning. De senaste 10 åren har han haft olika chefstjänster inom Mekonomen Group. Under åtta år har Bengt varit kvalité- och hållbarhetschef och bland annat ansvarat för koncernens ISO certifiering av ett stort antal verkstäder och butiker. Bengt Ericson är finalist i kategorin Årets hållbarhetsprofil på Motorgalan 2018. bengt@glykol.com 0705-255429

Om Glykol AB
Glykol är ledande leverantör av digitala ledningssystem och compliance management för fordonsverkstäder i Sverige. Med digitala tjänster hjälper vi stora kedjor med sina viktigaste förändringsprocesser. VD Peder Söderlind peder@glykol.com 0733-601040
www.glykol.com