fbpx

Vi erbjuder en webbtjänst, plattform, som gör det enkelt för alla lokala enheter inom en kedja att genomföra riskbedömning för en bra arbetsmiljö.

Vi erbjuder en webbtjänst, plattform, som gör det enkelt för alla lokala enheter inom en kedja att genomföra riskbedömning för en bra arbetsmiljö.

Det är idag svårt för en kedja med tex 80 eller 800 lokala enheter att verkligen få alla att göra lagstadgad årlig riskbedömning. Genom vår plattform blir det enkelt.

– Högkvalitativt kundanpassat underlag.
– Utbildning för varje riskområde.
– Åtgärdsförslag erbjuds.
– Handlingsplan skapas automatiskt.
– All dokumentation som krävs av Arbetsmiljöverket sker automatiskt.

På en central nivå ges HR, arbetsmiljöansvarig och VD möjlighet att förstå vad som är utmanande i organisationen och i vilka brister som är svåra att åtgärda.

Vi har idag har vi över 1000 företag som jobbar i plattformen. Det är ett kraftfullt och kostnadseffektivt sätt att värna om sina anställdas hälsa och säkerhet.

Är du VD, HR-chef eller arbetsmiljöchef på en kedja? Följ mig och Peder Söderlind på LinkedIn. Vi skriver kontinuerligt om området.

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist