fbpx

Våra kunder är företag som har verksamhet på många olika platser.
Kedjor och multi-siteorganisationer.

Vi gör det enkelt för alla lokala enheter inom en kedja eller multi-site-organisation att nå compliance och genomföra riskbedömningar. Vi har över 10 års erfarenhet och arbetar med några av Sveriges största företag.

Riskbedömning för god arbetsmiljö

Den lokala enheter får tillgång till ett skräddarsytt underlag som används inom din kedja. Varje lokal enhet kan enkelt bedöma riskerna i verksamheten.
· Digital kontroll/riskbedömning
· Användaren får förslag på åtgärd.
· Handlingsplan skapas automatiskt.
Dokumentationen sker automatiskt och är i linje med vad arbetsmiljöverket kräver.
På central nivå kan arbetsmiljöansvarige få överblick över kedjans alla enheter.

Compliance - Säkerställ lag och regelefterlevnad på alla lokala enheter.

Alla lokala enheter kan på ett enkelt sätt, på distans kontrollera om de efterlever lagar, regler eller kedjekoncept.
· Digital kontroll/riskbedömning
· Användaren får förslag på åtgärd.
· Handlingsplan skapas automatiskt.
Dokumentationen sker automatiskt och det är möjligt både på lokal nivå och på central nivå hur arbetet med lagsefterlevnad sköts. Linjerat med kraven i ISO 9001.
På central nivå kan arbetsmiljöansvarige få överblick över kedjans alla enheter.

Skapa förändring på distans

Det är en kostsam historia att implementera nya idéer, regler eller normer. För den enskilda organisation såväl som för organisationen med hundratals lokala enheter. Genom våra digitala tjänster görs detta enklare. Ledningssystem, efterlevnadsarbete, översikter, statusrapporter, påminnelser - allt på en plats. Ett sammanhängande kommunikationsystem.

Systemstöd

Rätt sak görs i rätt ordning.

Kontrollunderlag

Kontrollunderlagen bygger på statistik, forskning, lagar, regler och mångårig erfarenhet

Åtgärdsförslag

Som användare får du färdigskrivna åtgärdsförslag vid brister.

Handlingsplan

Automatisk handlingsplan där ansvar tydligt angetts.

Vem som skall göra vad och när skall det vara klart.

Utbildning

Utbildning, förklaringar, hänvisning till lagar och regler

Handledning

Handledning eller genomförande vid behov

Artiklar

Här skriver vi om styrning av agila, lärande, varumärkeskedjor. Om Leadtech. Om vårt företaget & omvärld. Och lite annat.

Martin Lindqvist

Sju viktiga saker att tänka på i valet av plattform för kedjor inom eftermarknaden för fordon

Eftermarknaden för fordon är en hårt konkurrensutsatt marknad som fortsätter att växa. Hur skapas en kedja som snabbt nog och kontinuerligt kan transformeras […]

10 trender kedjor inom fordonsbranschen ska blunda för om de vill göra en Kodak

Det USA-baserade Eastman Kodak Company har det senaste årtionde fått fungera som exempel på ett företag som inte lyckats förstå förändringar i omvärlden […]

Magkänsla och databaserade beslut – så hänger det ihop

Vad menas egentligen när någon använder begrepp som databaserade beslut, datadrivet beslutsfattande, faktabaserade beslut eller business analytics? I en organisationskultur där data ligger […]

Digitalt, enkelt och effektivt

Lokalt - Platschefer och medarbetare

Platschefer och medarbetare kan enkelt finna i ledningssystem och rutiner. Det gör det enkelt att göra rätt och att fokusera på kunder och verksamheten. Platschef ges ett mycket lättanvänt verktyg i mobilen för att följa upp de brister som iakttagits. Genom att luta sig mot kontrollpunkter med tillhörande mikroutbildningar är det lätt att göra internrevisioner mot olika regler, lagar eller kedjekoncept.

Operativt - Affärsutvecklare, områdeschefer, regionchefer

Affärsutvecklare, regionchefer ges tydliga underlag och kan på ett effektivt sätt coacha de lokala enheterna. Som regionchef kan du enkelt följa hur alla de lokala enheter som du ansvarar för mår. Inom varje område och för varje fråga ges tydliga underlag med både förklarande texter och bilder. Det gör det enkelt för dig att stötta de lokala enheterna i rätt riktning. För varje fråga ges förslag till åtgärder och dessa kan du lätt ändra för varje behov – detta sparar mycket tid.

Ledning - Styrelse och kvalitetschef

Ledning eller chef får stöd i arbetet med att höja och säkerställa kvalitet på alla lokala enheter. Genom förståelse för vilka brister som är vanligast kan du enkelt adressera olika utmaningar. Det är enkelt att införa och kommunicera förändringar och se till att de blir genomförda. Framförallt får du god översikt och förståelse och kan lägga tid på strategi för att ytterligare höja kedjans konkurrensförmåga genom kvalitet.

Vi vill att människor och organisationer lär sig något av våra tjänster.

Vi vill att tjänsterna skall ge verklig effekt och påverka kulturer.

Kontakta oss

Peder Söderlind, VD +46 (0)733 601040

peder@glykol.com

 

Martin Lindqvist, Konceptdesign +46 (0)704 216128

martin@glykol.com

info@glykol.com