fbpx

10 trender kedjor inom fordonsbranschen ska blunda för om de vill göra en Kodak

Det USA-baserade Eastman Kodak Company har det senaste årtionde fått fungera som exempel på ett företag som inte lyckats förstå förändringar i omvärlden i tillräckligt hög takt. Företaget som bildades år 1881 förstod inte innebörden av digitaliseringen och mobiltelefonutvecklingen och krympte dramatiskt under 2000-talet. Företaget används som exempel beträffande teknisk disruption och ovilja att se förändring.

Fordonsbranschen och eftermarknaden för fordon är under förändring. Flera ledande analytiker menar att nyckeln till framgång för verkstäderna och kedjorna är att förstå de trender som kommer att påverka marknaden samt att utveckla strategier för att på ett dynamiskt sätt kunna möta förändrade marknader och nya kundbehov. Några av de megatrender som många analytiker står enade om kommer att påverka är:

1.     Mobilitet
När begreppet mobilitet används av analytiker beträffande fordonsområdet innebär begreppet ett mindre fokus på själva bilen och ett större fokus på att flytta människor och gods. Bilen som idé utmanas. Det blir svårare att särskilja vad som är vad; exempelvis vad som är kollektivtrafik, vad som är taxi och vad som är en bilresa.

2.     Självkörande bilar
Vanligtvis presenteras denna utveckling som ett skeende i fem steg. Från stöd i körningen till helt autonoma bilar. En aspekt i detta är att skador på bilar och människor anses komma att minska. Här går röster och åsikter isär om hur snabbt tekniken kommer att få genomslag.

3.     Digitaliseringen i bred bemärkelse
Digitaliseringen har en direkt inverkan genom att tillverkaren, bilen, verkstaden och andra parter kommunicerar med varandra digitalt. Inom området ryms även saker som reservdelshandel B2B och privatpersoners ändrade beteende och livsstil i förhållande till hur de transporterar sig.

4.     Delningsekonomin
Delningsekonomi innebär olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. Exempel är taxitjänsten Uber, övernattningstjänster som Airbnb, bilpooler och tjänster som uthyrning av mötesrum företag emellan. Vid ett projekt vid Integrated Transport Research Lab, KTH beskrivs villigheten att dela bil som ett av de mest avgörande fenomenen gällande fordonssektorns framtid.

5.     Elektrifieringen av transportsektorn
Det är kanske den trend som anses få störst effekt på eftermarknaden där efterfrågan på verkstadstjänster förväntas minska medan branschen för batterier och tjänster runt batterier förväntas öka.

6.     De globala hållbarhetsmålen
Världen står inför enorma utmaningar. Miljö, klimat och hållbarhet är några av vår tids viktigaste frågor och företag vill inte associeras med problemet – snarare vill de vara en del av lösningen. Allt fler analytiker är ense om att de företag som blir vinnare i ”hållbarhetsracet” även kommer att stå som marknadsledare.

7.     Fler maskiner att laga
Automatisering och robotisering är två megatrender som även de kan tänkas påverka fordonsbranschen. Redan idag kräver maskiner som tidigare var förhållandevis enkla avancerad kunskap för reparation. Ett sådant exempel är robotgräsklippare som både behövs servas och lagas. En åldrande befolkning kräver mer mekanik och teknik som behöver servas och lagas.

8.     Fler aktörer vill laga bilar
Fler aktörer tar sig in på den traditionella marknaden för verkstäder. Både däcksidan och rekondsidan visar intresse för servicesidan. Ny teknik ger möjlighet att laga bilar på distans och ytterligare aktörer vill laga bilen där den står.

9.     Fler trafiktimmar
Jordens befolkning förväntas fortsätta att öka och viljan att röra på sig kommer även den fortsätta att öka: Fler kommer alltså att förflytta sig allt mer. Antalet trafiktimmar antas öka markant kommande år.

10.  Högre nyttjandegrad av fordon
Genom möjligheterna till digital kommunikation och analys av data förväntas fordonen användas mer och stå stilla mindre. Idag står de privatägda bilarna parkerade i större utsträckning än de körs.

Så vad gör då företag som lyckas med ständig förändring?

Lösningen är att vara extremt aktiv och offensiv och se förändring som en möjlighet till att agera – att utveckla verksamheten och den egna affären. Organisationen måste även vara uppbyggd på ett sådant sätt att ständig förändring är möjligt – förmågan att vara agil.

En agil organisationskultur och ständig innovation är de verktyg som finns för att skapa eller bibehålla en ledande roll inom den bransch som kedjan är verksam inom. De värden som kommuniceras då begreppet agil, i detta sammanhang, används är att distribuera besluten i så hög utsträckning som möjligt ut i organisationen. På detta sätt kommer organisationen närmare kunderna och marknaden och blir förhoppningsvis mer effektiv.

Analysfirman Roland Berger, som bland annat arbetar inom området för eftermarknaden fordon, slår i rapporten Survival of the fittest M&A – intensifies the cut-throat competition in the European automotive aftermarketfast att förmågan att vara agil är avgörande: ”Companies need to be agile and open to changes because they must not allow themselves to freeze like rabbits in the headlights. They need to take the future of their business in their own hands”.

Transformationen av fordonsindustrin gör det nödvändigt att snabbt och konsekvent driva förändring och säkerställa efterlevnad i stora kedjor. Är du intresserad av det här ämnet? Följ mig Peder Söderlind eller Martin Lindqvist på LinkedIn.