Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta

Har du hört uttrycket ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta?” Det är hämtat ur ett tal som Esaias Tegnér skrev 1820. Esaias skriver även i sitt tal: Vad du ej klart kan säga, vet du ej. Det är hårda ord.

För mig är skrivandet ett sätt att skärpa tanken. Ser inte skrivandet främst som ett sätt att kommunicera eller dokumentera utan som ett kognitivt verktyg. Ett verktyg för tänkandet.

Och det är självklart även det goda samtalet. Och görandet. Olika verktyg för att tänka klart.

Jag skulle verkligen vilja höra era knep och metoder för att skärpa tanken. 

Peder Söderlind

Peder Söderlind