Photo by Marc Sendra martorell on Unsplash

Automechanika i Frankfurt 2018 – En marknad i snabb förändring står i fokus

Automechanika i Frankfurt anses av många som den ledande mässan för bilindustrin. I år firar mässan 25 år och det väntas besökare från över 170 länder. Med närmare 5000 utställare är det en viktig plats för att förstå hur bransch och industri utvecklas. I år står en marknad i förändring i fokus.

Konkurrensen ökar. Beprövade affärsmodeller utmanas genom digitalisering och teknikutveckling. Eftermarknaden inom bilindustrin genomgår en konsolideringsprocess som ändrar hur marknaden ser ut radikalt.  Miljö, klimat och hållbarhet är några av vår tids viktigaste frågor och företag vill inte associeras med problemet – snarare vill de vara en del av lösningen. Allt fler analytiker är ense om att de företag som blir vinnare i ”hållbarhetsracet” även kommer att stå som marknadsledare.

Antalet fordon på Europas vägar stiger ständigt, vilket gör att marknaden för reservdelar växer och bedöms att fortsätta växa 1–2 procent per år fram till 2025. Marknaden är fragmenterad med många mindre aktörer. Europas tre ledande eftermarknadsaktörer styr tillsammans bara 15 procent av marknaden (detta skall ställas i jämförelse med USA där de tre största aktörerna står för 50 procent av marknaden). De flesta analytiker är ense om att detta kommer att förändras de kommande åren framför allt genom konsolidering.

”Those who end up driving the market transformation are active players who grasp the changes as an opportunity to evolve their own business.”

Survival of the fittest M&A – intensifies the cut-throat competition in the European automotive aftermarket

Progressiva aktörer har förhoppning om att varumärket skall förbättra den egna positionen på marknaden, utvecklas på nya marknader eller uppnå stordriftsfördelar. Inga tecken finns på ett denna konsolideringsfas är på väg att klinga av – faktiskt det omvända. Detta sätter fokus på varumärkets förmåga till kedjedrift och smarta lösningar för god hållbar lönsamhet för verkstaden och därmed även kedjan.  Eftermarknaden är starkt konkurrensutsatt och det primära konkurrensmedlet är kvalitet; att erbjuda högkvalitativ service till bilägarna. Det erbjudande som varumärket, kedjan erbjuder behöver i allt större utsträckning innefatta hur de lokala verkstäderna skall efterleva kraven på en hållbar verksamhet – Ekonomisk, socialt och miljömässigt. För att kunna göra detta krävs moderna verktyg som ger agilitet. Som ger möjlighet att agera i en snabbföränderlig värld.

“Companies need to be agile and open to changes because they must not allow themselves to freeze like rabbits in the headlights. They need to take the future of their business in their own hands.

Survival of the fittest M&A – intensifies the cut-throat competition in the European automotive aftermarket

Våra innovationer och konceptet ger ett oerhört tryckt i denna digitaliseringsresa för en agil och hållbar kedjedrift. Vi ger möjlighet för stora mängder mindre lokala företag och franchisetagare att arbeta på ett smartare, mer kvalitativt sätt. Att arbete mer miljövänligt och skapa en bättre arbetsmiljö. Allt detta på ett affärsdrivande sätt som ger möjlighet till en högre lönsamhet. VD, Hållbarhetschef, Arbetsmiljöchef, Kvalitetschef eller Miljöchef får full koll på hur arbetet på alla era enheter går då vi levererar rapporter och dashboards direkt till våra partnerkunders affärssystem. Det är helt enkelt organisering för att möte framtiden.