Speedy bilservice satsar på kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Verkstadskedjan Speedy bilservice väljer oss för ledningssystem och efterlevnadskontroll för att uppnå branschstandard för Godkänd Bilverkstad. De väljer dock att gå längre än så i sitt arbete och använder våra moduler för miljö, arbetsmiljö, brand och arbetsrätt.

Speedy bilservice har under lång tid haft fokus på kundnöjdhet och har under flera år vunnit utmärkelser för att ha några av de bästa verkstäderna i Sverige. Företaget har visat en starkt vilja till expansion och har gått från 12 verkstäder 2013 till 35 stycken 2017 med ambition att växa ytterligare.

– Det är både utmanande, lärorikt och kul att får arbeta med Speedy bilservice och vara med på en fortsatt resa mot högkvalitativa verkstäder menar Bengt Ericson som är branschsansvarig på företaget Glykol AB.

Som på många andra kedjor och fordonsverkstäder sker just nu ett intensivt arbete för att efterleva den nya branschstandarden Godkänd Bilverkstad. Speedy bilservice har valt att samtidigt ta ett mer omfattande grepp.

– Vår stora kvalitetskontroll innefattar samtliga lagar som en verkstad behöver efterleva. De stora områdena är självklart miljö, arbetsmiljö, brand och arbetsrätt men det finns även en rad speciallagar som behöver efterlevas berättar Bengt Ericson.

Det är viktigt att förstå att det är när människor lär sig något som en organisation utvecklas. Av det skälet lägger vi hög vikt vid utbildning i samband med att vi kontrollerar på vilket sätt varje verkstad efterlever olika lagar. Det är även viktigt att inte enbart konstatera att det finns brister – det viktiga är ju att åtgärda dem på ett snabbt, klokt och kostnadseffektivt sätt.

Alla våra tjänster bygger på att nyttja kraften i användarna. Med Speedy bilservice ombord som partnerkund stärks tjänsterna ytterligare. Den samlade kompetensen inom Speedy bilservice är enorm – nu samordnar vi denna kunskap och kraft så den används på ett allt klokare sätt.

Om Glykol
Glykol är idag marknadsledande inom ledningssystem, riskanalys och kvalitetskontroll för fordonsverkstäder i Sverige. Glykols affärsidé är att stötta organisationer i att snabbt möta omvärldens förändringar genom agila ledningssystem, koncept för ständig förändring, efterlevnadskontroll och data för beslut. Det grundproblem som Glykol AB´s tjänster adresserar är att alla organisationer befinner sig i en omvärld som ständig förändras. Organisationerna måste bygga en kultur för ständig förändring och ständigt lärande. Varje organisation behöver även i allt högre utsträckning kunna påvisa att de har ett systematiskt förhållningssätt för att följa lagar och regler.

Om Bengt Ericson
Bengt Ericson har över 20 års erfarenhet av fordonsbranschen. Efter en karriär som yrkesofficer inom fordonsteknik arbetade Bengt med utbildning och kvalitet på Svensk Bilprovning. De senaste 10 åren har han haft olika chefstjänster inom Mekonomen Group. Under åtta år har Bengt varit kvalite- och hållbarhetschef och bland annat ansvarat för koncernens ISO certifiering av ett stort antal verkstäder och butiker