fbpx
Photo by Jiafeng Wang on Unsplash

Ny tjänst för kvalitet och hållbarhetsarbete på däckverkstad

Bengt Ericson som är finalist i kategorin Årets hållbarhetsprofil på Motorgalan 2018 är branschmarknadsansvarig, eftermarknad fordon på Glykol AB. Idag lanserar de tjänstepaketet Däckverkstad BAS. Tjänsten riktar sig mot däckkedjor som vill hålla en hög kvalitet, få bättre lönsamhet och springa ifrån sina konkurrenter.

Däckbranschen har under lång tid uttryck hur det är viktigt att inte konkurreras ut av tillfälliga aktörer, som saknar utbildning och säljer tjänster eller produkter som inte anpassats till krav inom arbetsrätt, kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Våra tjänster riktar sig mot varumärkeskedjor för däckverkstäder som på ett kostnadseffektivt sätt vill arbeta med och säkerställa kvalitet på de lokala däckverkstäderna.

– Det är vår bedömning att branschen för däckverkstäder inom kommande år kommer att organisera sig ytterligare för att komma tillrätta med svartarbete och utmaningar gällande både arbetsrätt, arbetsmiljö och miljö, berättar Bengt Ericson som är branschmarknadsansvarig på Glykol AB.  

Bengt Ericson, som tidigare varit som kvalitets- och miljöchef på Mekonomen, berättar att det är en vanlig utveckling både i Sverige och internationellt att en bransch där det finns seriösa aktörer organiserar sig och slår fast en grund för vad som skall gälla inom branschen. Varumärken som däckverkstaden associeras med behöver säkerställa att arbetet sker i linje med lagar, regler och konceptkrav. Den kedja som väljer denna tjänst kan möta en framtid med ökade krav inom området.

– Utvecklingen av tjänsten är en del i vår strategi med partnerkunder. Vi kommer under 2019 att ta in en eller maximalt två av däckkedjorna som partnerkunder, berättat Bengt Ericson. Det hela är enkelt:  Företagen vill ha långsiktig ekonomisk framgång. Transformationen av fordonsindustrin gör det nödvändigt att snabbt och konsekvent driva förändring och säkerställa efterlevnad i stora kedjor.

Partnerkundsfilosofin är grunden för hur vi på Glykol AB jobbar med våra kunder. Det betyder att våra kunder ser oss som långsiktiga partners snarare än tillfälliga leverantörer. Att vi ständigt levererar ett värde till dem för ökad konkurrenskraft.

Om Bengt Ericson
Bengt Ericson har över 20 års erfarenhet av fordonsbranschen. Efter en karriär som yrkesofficer inom fordonsteknik arbetade Bengt med utbildning och kvalitet på svensk Bilprovning. De senaste 10 åren har han haft olika chefstjänster inom Mekonomen Group. Under åtta år har Bengt varit kvalité- och hållbarhetschef och bland annat ansvarat för koncernens ISO certifiering av ett stort antal verkstäder och butiker. Bengt Ericson är finalist i kategorin Årets hållbarhetsprofil på Motorgalan 2018. bengt@glykol.com 0705-255429

Om Glykol AB
Glykol är ledande leverantör av digitala ledningssystem och compliance management för fordonsverkstäder i Sverige. Med digitala tjänster hjälper vi stora kedjor med sina viktigaste förändringsprocesser. VD Peder Söderlind peder@glykol.com 0733-601040
www.glykol.com

Glykol AB levererar BI dashboards i Microsoft Power BI och Qlik för agil kedjedrift åt sina kunder

Glykol AB levererar dashboards och rapporter för Microsoft Power BI och Qlik. Nyttan för våra kunder är att de får koll på läget. VD och styrelse kan enkelt följa hur arbetet framskrider och att alla enheter följer lagar, regler, koncept och branschstandarder. På så sätt de ta bättre beslut, bli mer agila och sätta in insatser där de behövs.

Vid riskanalys och compliance managment av hundratals geografiskt spridda enheter får styrelse och ledningen översikt och förståelse för sin organisation. De kan ta beslut som baserar sig på fakta.

Microsoft Power BI och Qlik är två konkurrerande tjänster på marknaden för affärsanalys. Båda tjänster adresserar behovet av att skapa kunskap ur data. Båda systemen ger möjlighet att skapa dashboards och rapporter för olika målgrupper inom organisationen. Det svenskgrundade Qlik har cirka 40 000 företagskunder över hela världen. Hur många företag som använder Power BI är inte känt men Power BI har ett av de lägsta priserna på BI-lösningar på marknaden. Microsoft har många företagskunder som använder Microsoft Office 365 och på detta sätt förväntas kundbasen för Power BI öka avsevärt kommande år. Tjänsterna konkurrerar med varandra bland annat genom prestanda och möjlighet till snyggt visualiserad data i form av tabeller, diagram och interaktiv grafik.

När våra tjänster för riskanalys och compliance används skapas avsevärd mängd data. På ledningsnivå för kedjor, större organisationer och koncerner ger våra dashboards och rapporter möjlighet att ta beslut som baserar sig på kunskap om den egna organisationen berättar Martin Lindqvist som är CTO på Glykol AB.

Vi anpassar dashboards och rapporter efter våra kunders behov, deras organisation, process och utifrån vilka olika roller som finns i organisationen. Vi kan bygga och låta våra kunder publicera väl genomtänkta och styrda BI applikationer. Genom en användarcentrerad designprocess skapar vi dashboards och rapporter tillsammans med de som i slutänden skall dra nytta av dem för största möjliga relevans och nytta. Valet av Qliks och Microsoft som BI lösningar att integrera mot har sin grund i att de är stora och på frammars – många av våra kunder och presumtiva kunder har dessa system.

Läs mer >>>

Vill du veta mer om hur du kan genomföra riskanalyser eller efterlevnadskontroll på en stor mängd lokala enheter och få koll? Kontakta Glykols VD Peder Söderlind för ett möte eller en lunch. peder@glykol.com

 

Speedy bilservice satsar på kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Verkstadskedjan Speedy bilservice väljer oss för ledningssystem och efterlevnadskontroll för att uppnå branschstandard för Godkänd Bilverkstad. De väljer dock att gå längre än så i sitt arbete och använder våra moduler för miljö, arbetsmiljö, brand och arbetsrätt.

Speedy bilservice har under lång tid haft fokus på kundnöjdhet och har under flera år vunnit utmärkelser för att ha några av de bästa verkstäderna i Sverige. Företaget har visat en starkt vilja till expansion och har gått från 12 verkstäder 2013 till 35 stycken 2017 med ambition att växa ytterligare.

– Det är både utmanande, lärorikt och kul att får arbeta med Speedy bilservice och vara med på en fortsatt resa mot högkvalitativa verkstäder menar Bengt Ericson som är branschsansvarig på företaget Glykol AB.

Som på många andra kedjor och fordonsverkstäder sker just nu ett intensivt arbete för att efterleva den nya branschstandarden Godkänd Bilverkstad. Speedy bilservice har valt att samtidigt ta ett mer omfattande grepp.

– Vår stora kvalitetskontroll innefattar samtliga lagar som en verkstad behöver efterleva. De stora områdena är självklart miljö, arbetsmiljö, brand och arbetsrätt men det finns även en rad speciallagar som behöver efterlevas berättar Bengt Ericson.

Det är viktigt att förstå att det är när människor lär sig något som en organisation utvecklas. Av det skälet lägger vi hög vikt vid utbildning i samband med att vi kontrollerar på vilket sätt varje verkstad efterlever olika lagar. Det är även viktigt att inte enbart konstatera att det finns brister – det viktiga är ju att åtgärda dem på ett snabbt, klokt och kostnadseffektivt sätt.

Alla våra tjänster bygger på att nyttja kraften i användarna. Med Speedy bilservice ombord som partnerkund stärks tjänsterna ytterligare. Den samlade kompetensen inom Speedy bilservice är enorm – nu samordnar vi denna kunskap och kraft så den används på ett allt klokare sätt.

Om Glykol
Glykol är idag marknadsledande inom ledningssystem, riskanalys och kvalitetskontroll för fordonsverkstäder i Sverige. Glykols affärsidé är att stötta organisationer i att snabbt möta omvärldens förändringar genom agila ledningssystem, koncept för ständig förändring, efterlevnadskontroll och data för beslut. Det grundproblem som Glykol AB´s tjänster adresserar är att alla organisationer befinner sig i en omvärld som ständig förändras. Organisationerna måste bygga en kultur för ständig förändring och ständigt lärande. Varje organisation behöver även i allt högre utsträckning kunna påvisa att de har ett systematiskt förhållningssätt för att följa lagar och regler.

Om Bengt Ericson
Bengt Ericson har över 20 års erfarenhet av fordonsbranschen. Efter en karriär som yrkesofficer inom fordonsteknik arbetade Bengt med utbildning och kvalitet på Svensk Bilprovning. De senaste 10 åren har han haft olika chefstjänster inom Mekonomen Group. Under åtta år har Bengt varit kvalite- och hållbarhetschef och bland annat ansvarat för koncernens ISO certifiering av ett stort antal verkstäder och butiker

Glykol AB anlitar Next State för B2B marknadsföring

Glykol AB väljer Next State för marknadsstrategier och stöd för B2B marknadsföring. Målet med investeringen är att accelerera företagets tillväxt. Next State är ett hybridföretag som fokuserar på säljutveckling och marknadsföring.

Glykol är idag marknadsledande inom ledningssystem, riskanalys och kvalitetskontroll för fordonsverkstäder. Företaget befinner sig i en expansiv fas inom eftermarknaden för fordon och andra delar inom tung industri. Förutom hemmamarknaden Sverige planeras en internationalisering med start i Tyskland, England och sedan resten av EU.

– Vi tror på Next State´s kärnidé att spränga vallen mellan marknad och sälj för att vinna större affärer på ett smartare sätt, berättar Peder Söderlind, VD på Glykol AB. Next State är rätt val för oss där vi befinner oss just nu.

Partnerkundfilosofin linjerar med hur vi redan arbetar idag där vi väljer ett företag/koncern och ger dem konkurrensfördelar på sin marknad. Glykols erbjudande bygger på långsiktiga engagemang som är väl förankrade i lednings- och ägargrupper hos våra partnerkunder.

Vi arbetar nära våra partnerkunder och skräddarsyr våra tjänster i direkt samarbete med både dem och deras kunder. Jag vill även lyfta hur Next States värdegrund ligger nära vår; göra världen lite bättre, att ha kul på resan, stort patos och ett benhårt kundfokus. Rak och tydlig kommunikation. Pang på!

– Vi har en uttalad strategi att kommande år knyta till oss den yttersta expertis inom alla de områden där vi själva inte är experter. Ledorden är ”extrem talang med ett jäkla driv”. Vi förväntar oss att alla vi samarbetar med är ”på tå”, att de har väl beprövande metoder och tydliga framgångsexempel att visa upp. Och framförallt att vi skrattar mycket tillsammans.

Glykols tillväxt har hittills skett genom så kallad designdriven affärsutveckling. Vi har en kultur som domineras av användarcentrerad agil utveckling och på detta sätt får våra tjänster relevans. Några av Sverige största företag har sett värdet av detta och dessa utgör idag vår ekonomiska bas. I och med det påbörjade samarbetet med Next State är målet att fler storföretag och kedjor skall se de konkurrensfördelar vi kan ge dem.

Om Glykol
Glykols affärsidé är att stötta organisationer i att snabbt möta omvärldens förändringar genom agila ledningssystem, koncept för ständig förändring, efterlevnadskontroll och data för beslut.

 

Ledningssystem och efterlevnadskontroll till MECA

MECA är en av Sveriges största kedjor för fordonsverkstäder. Målet är att alla MECAs verkstäder skall uppnå och efterleva branschstandarden Godkänd Bilverkstad. För att klara detta har de valt oss för agila ledningssystem och compliance management. På detta sätt skall verkstadskedjan implementera kraven i den nya branschstandarden.  

Syftet med branschstandarden Godkänd Bilverkstad är att höja kvaliteten på bilverkstäder samt för att främja konkurrens på lika villkor. Det hela började med att TV4 och programmet Kalla Fakta granskade kvalitet på ett antal fordonsverkstäder. Som en konsekvens av programmet tillkallade konsumentminister Per Bolund sig branschen med krav på bättring. Nu – tre år senare lanseras standarden. Målet är att alla verkstäder i Sverige skall uppnå kraven senast december 2019. Kvalitetsstandarden säkerställer inte enbart att bilservicen utförs fackmässigt, utan även att verkstaden följer lagar, regler och branschrekommendationer samt har kompetens och teknik för att utföra arbetet.

– Vår uppgift är att gör det lätt att göra rätt. Verkstäderna skall kunna fokusera på kunderna. Regionchefer skall kunna fokusera på att coacha verkstäderna, berättar Martin Lindqvist som är konceptansvarig på Glykol AB och fortsätter: Ledningen skall på ett enkelt sätt förstå vilka brister som behövs åtgärdas, var resurser skall sättas in och kommunicera förändringar.

Det är oerhört roligt att arbeta med MECA som är en progressiv part på marknaden och som sätter kvalitet i centrum. Vi har nu god erfarenhet av implementering av ledningssystem och efterlevnad för Godkänd Bilverkstad och förväntar oss att den erfarenhet vi fått gör den än smidigare och snabbare än tidigare. Vårt mål är att erbjuda förstklassiga tjänster till våra kunder. Våra tjänster är utvecklade på ett sådant sätt att desto fler som använder dem – desto bättre blir de. Med MECA får vi ytterligare kloka, engagerade och reflekterande användare vilket gör att tjänsterna utvecklas än bättre.

Läs mer om kollektiv intelligens och ledningssystem här. 

 

Ny tjänst för god arbetsmiljö på däckverkstäder

Nu lanseras vi tjänsten Arbetsmiljö Däckverkstad som gör det enkelt för verkstaden att göra en riskbedömning för arbetsmiljö. Tid är den främsta bristvaran för de allra flesta organisationer idag, även däckkedjorna. Samtidigt behöver den enskilda däckverkstaden och däckkedjorna värna om medarbetarnas hälsa. Systematiskt arbetsmiljöarbete är lönsamt och det snabbaste sättet att komma igång är att göra en riskbedömning.

Glykol AB är marknadsledande inom ledningssystem, riskanalys och kvalitetskontroll för fordonsverkstäder med över 1000 verkstäder som använder någon av deras tjänster. Nu breddar vi vår verksamhet med tjänster för däckverkstäder och kedjor inom däck. Först ut är en tjänst för effektiv riskbedömning för däckverkstäder.

– Företag är allt mer medvetna om att en god arbetsmiljö är lönsamt, berättar Peder Söderlind, VD på företaget Glykol. Riskbedömning är enligt mig det snabbaste sättet att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det blir snabbt konkreta åtgärder som ger en verklig effekt i verksamheten.

Det är nu sju år sedan Arbetsmiljöverket gjorde sin stora drive mot däckverkstäder. Och även om mycket hänt sedan dess finns det många risker i arbetsmiljön på däckverkstäder. Tunga lyft av hjul, buller, vibrationer, gummipartiklar, pumpning av stora däck, svetsning, hantering av kemikalier och maskinsäkerhet är några av de risker som finns för medarbetare på däckverkstäder. Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna. I riskbedömningen skall det anges vilka risker som finns. De brister som finns skall noteras, bedömas, åtgärdas. Det skall beskrivas vilken effekt åtgärderna får. Hela processen, riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.

Den tjänst som nu lanseras ger verkstaden tillgång till kontrollunderlag och kan på så vis undersöka arbetsmiljön. Brister markeras och en handlingsplan skapas automatiskt. Hela processen dokumenteras och på detta vis kan varje däckverkstad påvisa sin ambition att ha en god arbetsmiljö för sina medarbetare. På central nivå får ledningen förståelse för vilka brister som är vanligast och på så vis går det att adressera olika utmaningar på ett effektivt sätt. Konceptet är använt inom området Truck och lager med framgång och Toyota Material Handling som exklusiv kund.

– Vi har de senaste åren fått ett kvitto hur våra tjänster ger en konkurrensfördel för kunder. Och inom de flesta segment av eftermarknaden för fordon är kvalité det primära konkurrensmedlet. Ordning och reda, nöjda kunder, förvaltning av varumärket, är vägen till långsiktiga affärer menar Peder Söderlind.

Vi tar sikte på seriösa däckverkstäderna och kedjor för däckverkstäder som värnar om sina anställda och arbetar för schyssta villkor, berättar Peder. Vår erfarenhet är att verkstäder vill ha en mycket hög förädlingsgrad på information och tjänster. Det räcker idag inte längre med att leverera ett ledningssystem, checklistor eller en laglista. Tjänsterna skall ge en direkt inverkan på företaget och vara oerhört användarcentrerade.

– Efter framgångar med Mekonomen Group har vi god erfarenhet av att arbeta med stora och väletablerade varumärken, menar Peder Söderlind. Vår målsättning är att någon av däckkedjorna visar intresse och att vi då skapa konkurrensfördelar för just denna aktör gentemot sina konkurrenter.

Det finns en intressant marknadsstruktur på däcksidan där flera varumärken har en hög täckningsgrad i hela Europa. Förutom hemmamarknaden Sverige planeras vår internationalisering med start i Tyskland, England och sedan resten av EU.

Glykol AB befinner sig i en expansiv fas och har för avsikt att successivt skapa tjänster för många segment av fordonsbranschen; däck, glas, tunga fordon, husbil, rekond med mera. Ambitionen är att släppa 1-2 nya tjänster varje år samtidigt som befintliga tjänster utvecklas. Företaget arbetar med att underlätta för verkstäder då kraven inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö, teknik, digitalisering, lagar och regler ständigt ökar. Kedjor och varumärken måste i allt högre grad serva sina verkstäder med tjänster av de slag som vi marknadsför.

Våra kunder är konkurrensutsatta. De är i en förtroendebransch och enda vägen till långsiktiga affärer är att ha hög kvalitet och nöjda kunder. För att kunna ha det behöver ledningen säkra att driften sköts på ett bra sätt på varje enskild verksamhetsplats. Om inte den dagliga driften sköts finns inte förutsättningar för affärsmässighet. Alla medarbetare behöver veta hur olika delar skall utföras och ledningen behöver veta att rutinerna verkligen följs. Genom att ha gemensamma rutiner och följa upp dessa stärks varumärket. Det ger även en möjlighet att snabbt förändra verksamheten när det behövs.

Marknaden för olika typer av system för lednings- och efterlevnadkontroll samt data för analys är i stort behov av utveckling. Få företag kan idag, som Glykol AB, erbjuda helhetslösningar av hög kvalitet och med integrerad säkerhet. Företaget arbetar både med varumärkesägare med hundratals lokala verkstäder och enskilda fristående verkstäder.

Utbildningsuppdrag för IHM Business School

Glykol AB har fått i uppdrag av IHM Business School att genomföra utbildning om informationsförsörjning vid affärsanalys. IHM erbjuder affärsutbildningar för företag och individer som vill utvecklas och nå framgång. De erbjuder ett brett utbud av öppna och företagsanpassade utbildningar; på sina affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö, och ute hos sina kunder.

Glykol AB undervisar på programmet Business Case DIHM, vars syfte är att ge möjlighet att utveckla förmågan att agera i en ny och utmanande roll som självständig affärsutvecklare. Genom ett affärsutvecklingsprojekt på Business Case DIHM skall deltagarna ta sig an en affärsutmaning på ledningsnivå, skapa en lösning och underbygga dess affärsmässiga värde.

– Efter att under många år skapat undervisning och kurser för högre studier är det utmanande och roligt att prova något nytt.  Deltagarna på IHM är yrkesverksamma, ofta i ledningen för en organisation, och undervisningen behöver vara kopplad till deras vardag, berättar Peder Söderlind, VD på Glykol AB och fortsätter:

IHM har en fantastisk verksamhet och är ett starkt varumärke som vi gärna vill förknippas med. Det är glädjande att just IHM, som är den ledande affärsskolan, ser hur vår kunskap om informationshantering och informationsförsörjning har ett värde. Vi brinner för gränslandet information, kunskap, beslut, och IHM känns som en plats där våra kunskaper kan nyttjas.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs helt utifrån marknadens krav och önskemål och är ett privat alternativ för affärs- och ledarskapsutveckling.

Fem år med Toyota Material Handling för säkrare truckmiljö

Krävande kunder är det bästa man kan ha – då utvecklas företaget, våra tjänster och vi själva. Åren med Toyota Material Handling som kund har varit krävande, roliga och lärorika. Det började med två tunga portföljer med mappar och papper vilket ledde till utveckling av ett synsätt och ett systemstöd. Idag står vi redo att hjälpa dig som behöver en effektiv struktur på riskanalyser för god arbetsmiljö på dina lokala enheter.

Med sin mångåriga erfarenhet av säkerhetsfrågor var Toyota Material Handling en drömkund och ett varumärke som vi gärna vill förknippas med. Toyota har en världskänd kultur för ständiga förbättringar; ”the toyota way” men även mycket god kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete kring truck och maskinanvändning. När vi möttes sköttes arbetet med papper och penna vilket genererade stor arbetsbörda och vi såg utrymme för effektivisering genom digitalisering.

Vi upplever att vår kunskap om att med hjälp av informationsteknologi nyttja kraften i kollektiv intelligens förbättra kontrollunderlagen rimmar väl med Kaizen. Kaizen är ett förhållningssätt till kvalitet inom företag där aktiviteterna ständigt förbättras genom många små modifieringar.

Riskanalys genomförd på rätt sätt ger ökad trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, med minskade kostnader för skador och sjukskrivningar som följd. Som arbetsgivare är man skyldig att genomföra riskanalys en gång om året eller vid större organisationsförändringar.

Vårt koncept tar sin utgångpunkt i att de som deltar i riskanalysen skall lära sig något. Det är när medarbetarna lär sig något som verklig förbättring kan ske.

Vi ställer samman de underlag som behövs utifrån vår mångåriga erfarenhet, statistik om arbetsmiljö inom segmentet, lagar och andra krav. Användarna får stöd genom utbildning och kan göra en god riskbedömning. En handlingsplan skapar och olika ansvar pekas ut. Allt eftersom bristerna korrigeras så noteras detta enkelt. Processen dokumenteras automatiskt och på detta sätt sparas tid och pengar för företagen. Efter genomförd riskanalys kan företagen på egen hand fortsätta med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Dokumentation är lätt att ta fram exempelvis vid en inspektion från Arbetsmiljöverket.

Resan tillsammans med Toyota Material Handling gör att vi nu har möjlighet att applicera dessa koncept på vilket område som helst gällande riskanalys för god arbetsmiljö.

Är du VD, HR-chef eller arbetsmiljöansvarig för en kedja med flera lokala enheter som behöver göra riskanalys ur arbetsmiljöhänseende varje år? Är ni i behov av effektivisera arbetet. Vill få en övergripande kontroll över brister och i vilken takt de åtgärdas? Tveka inte och kontakta Martin Lindqvist som är konceptutvecklare på Glykol AB för en lunch eller ett möte.

Photo by Nabeel Syed on Unsplash

Framgångsrikt projekt för att uppnå ny branschstandard – Godkänd Bilverkstad

När motorbranschen nu sjösätter kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad har vår kund Mekonomen Group hunnit skapa förberedelse mot kraven på hundratals verkstäder. Vi är mycket stolta över att i en konkurrensutsatt bransch skapat en konkurrensfördel för vår kund.

Syftet med kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad är att höja kvaliteten på bilverkstäder samt för att främja konkurrens på lika villkor. Det hela började med att TV4 och programmet Kalla Fakta granskade kvalitet på ett antal fordonsverkstäder. Som en konsekvens av programmet tillkallade konsumentminister Per Bolund sig branschen med krav på bättring. Nu – tre år senare lanseras standarden. Målet är att alla verkstäder i Sverige skall uppnå kraven senaste 2019.

Glykols affärsidé är att stötta organisationer i att snabbt möta omvärldens förändringar genom flexibla ledningssystem, koncept för ständig förändring, efterlevnadskontroll och data för analys.

– Projektet har varit ett eldprov på vår förmåga att skapa framförhållning och bibehållen konkurrenskraft för våra kunder, säger Peder Söderlind, VD Glykol AB.

Vi uppskattar att Mekonomen Group under många år haft en offensiv inställning gällande kvalitetsfrågor. Vår uppfattning är att kvalitet är en central fråga för både ledning och hos verkstäderna. Nöjda kunder är helt enkelt vägen till långsiktiga och hållbara affärer. Tillsammans med oss har Mekonomen Group lagt i ytterligare en växel i kvalitetsarbetet och står nu redo för Godkänd Bilverkstad.

För att efterleva Godkänd Bilverkstad har vi skapat ett ledningssystem och rutiner som platschefer och medarbetare på den Mekonomenanslutna verkstaden enkelt kan följa. Genom att luta sig mot kontrollpunkter med tillhörande mikroutbildningar är det lätt för verkstaden att göra internrevisioner mot kraven i Godkänd Bilverkstad men även andra regler, lagar eller kedjekoncept.

Ledning och kvalitetschef får genom konceptet stöd i arbetet med att höja och säkerställa kvalitet på alla verkstäder. Genom förståelse för vilka brister som är vanligast kan ledningen enkelt adressera olika utmaningar. Det är enkelt att införa och kommunicera förändringar och se till att de blir genomförda. Framförallt får ledningen god översikt och förståelse och kan lägga tid på strategi för att ytterligare höja kedjans konkurrensförmåga genom kvalitet.

En viktig del i arbetet har varit att ta vara på den kunskap som finns hos Mekonomens affärsutvecklare och hos verkstäderna. På detta sätt har vi verkligen kunna dra nytta av kraften i att vara flera som samarbetar.

Läs mer om Godkänd Bilverkstad här

Läs mer om Mekonomen Groups satsning här 

Ny tjänst för god arbetsmiljö på svenska hamnar

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete kräver både kunskap och kompetens. En riskbedömning eller en riskanalys innebär en systematisk identifiering av olycksrisker samt bedömning av risk-nivåer utifrån lagar och regler. Syftet är en ökad trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, med minskade kostnader för skador och sjukskrivningar som följd. Som arbetsgivare är man skyldig att genomföra regelbundna riskbedömningar. För att lättare genomföra de åtgärder som behövs, erbjuder vi både systemstöd och konsultstöd för riskanalys av högsta kvalitet.

Med hjälp av vårt koncept, som bygger på de krav som ställs av Arbetsmiljöverket på riskanalys vid systematiskt arbetsmiljöarbete, får Er verksamhet stöd i hela riskanalysprocessen. En, för Er verksamhet, specifik utbildning ingår där det bl. a. tydligt framgår vilka dokument som enligt lag ska finnas på företaget. Vi går tillsammans igenom verksamhetens aktuella status och åtgärdsförslag samt hänvisningar till aktuella regelverk.

Det kan vara svårt för företagens arbetsledare att hinna med riskanalysarbetet parallellt med den dagliga driften i den tidspressade tillvaro som råder. Vårt verktyg med digitala checklistor och dokumentmallar förenklar arbetet radikalt och är tidsbesparande.

Det är ofta en fördel att anlita en extern resurs i samband med riskbedömningar eftersom man själv lätt kan bli lite hemmablind i sin egen arbetsmiljö. När det gäller hamn har vi ett samarbete med Lindkullens Riskanalystjänst.

Centrala nyttor med tjänsten

  • Ciceron med mångårig erfarenhet guidar genom processen.
  • Kontrollunderlag som bygger på lagar, regler och mångårig erfarenhet.
  • Färdigskrivna åtgärdsförslag vid brister.
  • Automatisk handlingsplan med tydliga ansvar.
  • Utbildning, förklaringar, hänvisning till lagar och regler
  • Dokumentation och arkiv.

 Hur det går till 

Steg 1 – Startpaket/Dokumentinventering: Resulterar i en åtgärdsplan över dokument som saknas eller behöver revideras.

Steg 2 – Riskinventering/rundvandring: Gemba-promenad, riskanalys i Hamnmiljön.

Steg 3 – Genomgång av dokument och rutiner. Hantering av de områden som inte uppfyller kraven.

Steg 4 – Summering, rapporter och certifikat samt datum för ny riskanalys

Kontakt
Lindkullen AB
Olle Lindblom
070-698 06 29
olle.lindblom@lindkullen.se

Glykol AB
Peder Söderlind
0733-601040
peder@glykol.com