Glykol AB levererar BI dashboards i Microsoft Power BI och Qlik för agil kedjedrift åt sina kunder

Glykol AB levererar dashboards och rapporter för Microsoft Power BI och Qlik. Nyttan för våra kunder är att de får koll på läget. VD och styrelse kan enkelt följa hur arbetet framskrider och att alla enheter följer lagar, regler, koncept och branschstandarder. På så sätt de ta bättre beslut, bli mer agila och sätta in insatser där de behövs.

Vid riskanalys och compliance managment av hundratals geografiskt spridda enheter får styrelse och ledningen översikt och förståelse för sin organisation. De kan ta beslut som baserar sig på fakta.

Microsoft Power BI och Qlik är två konkurrerande tjänster på marknaden för affärsanalys. Båda tjänster adresserar behovet av att skapa kunskap ur data. Båda systemen ger möjlighet att skapa dashboards och rapporter för olika målgrupper inom organisationen. Det svenskgrundade Qlik har cirka 40 000 företagskunder över hela världen. Hur många företag som använder Power BI är inte känt men Power BI har ett av de lägsta priserna på BI-lösningar på marknaden. Microsoft har många företagskunder som använder Microsoft Office 365 och på detta sätt förväntas kundbasen för Power BI öka avsevärt kommande år. Tjänsterna konkurrerar med varandra bland annat genom prestanda och möjlighet till snyggt visualiserad data i form av tabeller, diagram och interaktiv grafik.

När våra tjänster för riskanalys och compliance används skapas avsevärd mängd data. På ledningsnivå för kedjor, större organisationer och koncerner ger våra dashboards och rapporter möjlighet att ta beslut som baserar sig på kunskap om den egna organisationen berättar Martin Lindqvist som är CTO på Glykol AB.

Vi anpassar dashboards och rapporter efter våra kunders behov, deras organisation, process och utifrån vilka olika roller som finns i organisationen. Vi kan bygga och låta våra kunder publicera väl genomtänkta och styrda BI applikationer. Genom en användarcentrerad designprocess skapar vi dashboards och rapporter tillsammans med de som i slutänden skall dra nytta av dem för största möjliga relevans och nytta. Valet av Qliks och Microsoft som BI lösningar att integrera mot har sin grund i att de är stora och på frammars – många av våra kunder och presumtiva kunder har dessa system.

Läs mer >>>

Vill du veta mer om hur du kan genomföra riskanalyser eller efterlevnadskontroll på en stor mängd lokala enheter och få koll? Kontakta Glykols VD Peder Söderlind för ett möte eller en lunch. peder@glykol.com